Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap)
Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap). Foto: Wikimedia Commons.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– Vi har en vei å gå, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

Kultursektoren er opptatt av miljø, men har fremdeles en vei å gå når det gjelder tiltak i den grønne omstillingen, ifølge en ny rapport fra Kulturdirektoratet.

– Selv om rapporten viser at vi har en vei å gå, er jeg glad for å se at sektoren har et stort engasjement for klima og miljø, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) i en pressemelding.

I den ferske undersøkelsen der direktoratet har kartlagt klima- og miljøarbeid i kultursektoren, kommer det fram at hele 80 prosent av norske kulturvirksomheter er opptatt av klima.

Likevel har bare halvparten innført aktiviteter eller program for å tilpasse seg et klima i endring.

Det er de største virksomhetene som gjennomfører flest ressurskrevende tiltak. Høye kostnader, samt mangel på tid og personell, blir oppgitt av virksomhetene som det største hinderet for å redusere klimaavtrykket sitt.

Kulturministeren forteller at regjeringen vil bygge videre på klimaengasjementet som allerede finnes i sektoren.

– Derfor bevilger vi nå én million kroner hver til Kulturdirektoratet og Norsk filminstitutt, slik at de kan sette i verk gode og målrettede tiltak for å hjelpe sektoren med grønn omstilling, sier Jaffery.

Undersøkelsen er gjennomført med et digitalt spørreskjema som 248 kulturvirksomheter har besvart i perioden 19. januar til 1. februar i år.

(©NTB)


- Annonse -