Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: Brevik

Månelandingen på Mongstad er historien om det som feilet. Brevik skal bli historien om en suksess.
I fire år har vi fulgt Miljødirektoratets forsvar for NOAHs etablering av deponi for farlig uorganisk avfall i Breviks gruver. Fortsatt gjenstår en del utredninger. NOAH selv skriver i sin konsekvensutredning om minst 13 temaer som skal risikovurderes senere.  Utslippspunkt, sammensetting i utslipp, rettigheter til gruvene, plassering av vannrenseanlegg,...