Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: eutrofiering

Nedgangen i oksygennivået har ein ikkje sett i Hardangerfjorden tidlegare.