Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: geir pollestad

Ellen Hambro. Geir Pollestad.
– Vi har forsynt oss bit for bit av inngrepsfri natur ... når inngrepsfri natur først blir borte er det vanligvis for godt, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.
"Utviklingen med tap av natur skaper samfunnsrisiko, inkludert for økonomiske beslutninger i offentlig og privat sektor". (Naturrisikoutvalget)