Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: geir pollestad

"Utviklingen med tap av natur skaper samfunnsrisiko, inkludert for økonomiske beslutninger i offentlig og privat sektor". (Naturrisikoutvalget)