Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: jordbruk

Industrilandbruket skaper enorme problemer for kloden. George Monbiot foreslår løsninger i sin nyeste bok.
"I debatten om norsk jordbruk er det tydelig uklart hva som egentlig ligger i begrepet bærekraft." (Janne Karin Brodin, NMBU)
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad mener "Grønn plattform" vil bidra til grønn omstilling.
Gunda Thöming forsker på hvordan man kan bruke luktstoffer som erstatning for kjemiske plantevernmidler.
"For norsk matproduksjon trenger ikke konsekvensene av klimaendringene å bli så dramatiske som for flere av landene lenger sør i Europa."
Målet er å nå 180 000 småbønder i et av verdens fattigste land, som hele tiden er under press av klimaendringer som flom og tørke.
"Vi har et landbruk med lavt forbruk av miljøfiendtlige og helsefarlige sprøytemidler - og er blant Europas beste i standarder for sporbarhet og trygghet for forbrukerne", skriver Anne Snarteland i denne kronikken.
I en artikkelserie støttet av stiftelsen Fritt ord skriver Maren Sæbø for Naturpress om klimaendringer i sør, norsk bistand og dets klimafotavtrykk og nærliggende emner. Dette er artikkel 2 i serien. Det er tidlig morgen og fortsatt ligger kulden langs bakken i høylandet. Et par timers kjøring nordøst for Etiopias...