Utenriksdepartementet, Kirkens Nødhjelp, Utviklingsfondet, NMBU og en rekke malawiske partnere har inngått en avtale for å styrke jordbrukssektoren i Malawi. Foto:NMBU.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Utenriksdepartementet har nylig underskrevet en avtale med Kirkens Nødhjelp for å styrke jordbrukssektoren i Malawi.

Sammen med Utviklingsfondet, NMBU og en rekke malawiske partnere skal de bidra til innovasjon og nytekning innen jordbruksektoren.

Målet er å nå 180 000 småbønder i et av verdens fattigste land, som hele tiden er under press av klimaendringer som flom og tørke.

Verden står midt oppe i den verste pandemien i moderne tid. Sult og fattigdom øker som følge av krisen. FN advarer mot at vi kan stå ovenfor den verste matkrisen på over 50 år. Nå trengs det flere gode løsninger.

– Dette er en viktig investering i matsikkerhet og utvikling i Malawi av Norges regjering, og Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) er glade for å være en del av avtalen og å koordinere forskningen i programmet på vegne av NMBU sier Shai André Divon, instituttleder ved Noragric.

Avtalen som undertegnes er på 70 millioner for ett år, men intensjonen er å gi tilsvarende støtte i de tre påfølgende årene.

– Vi ønsker å bidra til en reell endring i jordbruksseksjonen i Malawi de fire neste årene. En samlet innsats fra mange aktører, hvor vi fokuserer på nytenkning, innovasjon og forskning. Noe som kommer småbønder til gode i de fem distriktene vi skal jobbe, sier Kirkens Nødhjelps landdirektør i Malawi, Håvard Hovdhaugen.

Avtalen skal bidra til å styrke lokale matsystemer og legge til rette for et bærekraftig jordbruk som skal gi vekst i landbrukssektoren, øke inntektene til bøndene og motarbeide sult. I dag er matsikkerheten lav i Malawi, men ved å styrke lokale matsystemer, skal bøndene bli mer robuste og motstandsdyktige mot klimaendringer.

– NMBU ser frem til å bidra med forskning og kompetanseutvikling i dette viktige prosjektet sammen norske og malawiske samarbeidspartnere, sier Eva Falleth, dekan ved fakultetet for landskap og samfunn ved NMBU.

For å løse matkrisen verden står ovenfor er det avgjørende med en helhetlig tilnærming og at flere gode krefter går sammen.

– Det er viktig at forskere samarbeider med bistandsorganisasjoner og viktig at bistandsorganiasjoner samarbeider med forskere. Det kan vi lære mye av. Sammen kan gi også oppnå å være mer effektive, sier Rie Lukowski, landdirektør i Malawi for Utviklingsfondet.


Denne artikkelen ble først publisert på NMBUs hjemmesider, og er republisert på Naturpress med  tillatelse.

- Annonse -