Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Karoline Andaur

Nesten 400 blokker er foreslått for mineralvirksomhet. Området er like stort som hele Finnmark, Troms og Nordland tilsammen. – Verden trenger mineraler til det grønne skiftet, og regjeringen vil undersøke om det kan være mulig å utvinne havbunnsmineraler på en bærekraftig måte fra norsk sokkel, skriver energiminister Terje Aasland i...
GRID samarbeider tett med FNs miljøprogram, UNEP.
– Ekstremvær er ikke lenger noe som ligger fram i tid, det er her og nå, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
Panelet ble etablert i 2018 og består av regjeringssjefer fra 14 land. Støre tok over for Erna Solberg som leder i 2021.

– Det er ikke rom for flere unnskyldninger eller tid for flere utsettelser. Vi må fase ut fossil energi, kutte utslipp og restaurere natur, og vi må gjøre det nå, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

– Klimaendringene skjer rett foran øynene våre. På vår vakt. Akkurat nå er det flom i Malawi for tredje gang på ett år, det har aldri vært så lang og alvorlig tørke på Afrikas Horn og millioner er rammet av flom i Pakistan. Gang på gang er det de mest sårbare som rammes, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

WWFs Karoline Andaur minner om at 25 ulver kan bli skutt til tross for at de ikke har tatt dyr på utmarksbeite eller utgjør noen trussel.
Et flertall i en ny spørreundersøkelse svarer at de vil stanse ny oljeleting.
– Vi er svært glade for at vi fant den beste lederen internt i organisasjonen, sier styreleder Frode Hvattum.