WWF-topp Karoline Andaur i kartet over foreslåtte leteområderi norske farvann. Ill.: Energidep. Foto: Elin Eiker Worren / WWF.

Nesten 400 blokker er foreslått for mineralvirksomhet. Området er like stort som hele Finnmark, Troms og Nordland tilsammen.

– Verden trenger mineraler til det grønne skiftet, og regjeringen vil undersøke om det kan være mulig å utvinne havbunnsmineraler på en bærekraftig måte fra norsk sokkel, skriver energiminister Terje Aasland i et innlegg på departementets nettsider.

Kunnskapsinnhenting

Aasland omtaler regjeringens tilnærming til forvaltningen av havbunnsmineraler som skrittvis.

I et debattinnlegg på Forskersonen 19. januar i år skrev energiminister Terje Aasland og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen at «i første omgang vil det være leteaktivitet og kunnskapsinnhenting som skal gjennomføres.» 

De skrev videre :»Før utvinning kan finne sted, skal vi forsikre oss om at dette kan skje på bærekraftig vis, som ivaretar hensynet til natur og miljø i alle faser av virksomheten. Da trenger vi både mer kunnskap og målrettede tiltak for å begrense miljøpåvirkningen og beskytte livet på havbunnen.»

I dagens melding skriver regjeringen at områdene som utlyses er der hvor selskapene vil kunne søke om utvinningstillatelser, «slik at arbeidet med å undersøke og innhente kunnskap om hvorvidt det er grunnlag for bærekraftig mineralutvinning på norsk sokkel kan starte.»

– Regjeringen villeder

WWF Verdens naturfond mener regjeringen villeder med fortellingen om at det bare er åpnet for leting/kunnskapsinnhenting.

– Det er ikke sant, skriver organisasjonen, og fremmer samtidig sin underskriftsaksjon mot utvinning av havbunnsmineraler.

WWF mener det praktisk talt er umulig å stanse et prosjekt av miljøhensyn når det er investert tilstrekkelig med tid og penger, og funn er gjort.  De viser til erfaringene med oljeindustrien.

– La deg ikke lure – det åpnes for leting og utvinning, skriver WWFs generalsekretær Karoline Andaur på X.

– Senest i går fikk Norge på ny kritikk fra EU for vår kunnskapsløse åpningsprosess. Industrien er svartelistet av det ene EU-landet etter det andre. Gruvedrift på havbunnen er hverken grønn eller ønsket, sier Andaur.

WWF har saksøkt staten for mangelfull utredning av konsekvensene i forkant av åpning.


- Annonse -
Vil du annonsere her?