Statsminister Jonas Gahr Støre blir det om å fratre som leder av Havpanelet. Foto: Stortinget / Flickr / CC.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett
WWF Verdens naturfond, Natur og Ungdom og Greenpeace er blant organisasjonene som nå krever at Støre går av som panelets leder.

– Om Norge ikke snur i saken og åpner sine farvann for den ødeleggende industrien, må Støre ta konsekvensene og gi fra seg plassen, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Norges ønske om å åpne for mineralutvinning på havbunnen har møtt sterk motstand fra en rekke havforskere, i tillegg til de nevnte miljøorganisasjonene.

– Framfor å vise lederskap i arbeidet for å ta vare på havene, velger Norge å ignorere de klokkeklare faglige advarslene om konsekvensene av gruvedrift på havbunnen, sier fagrådgiver for havbunnen Haldis Tjeldflaat Helle i Greenpeace.

Store mineralressurser

Regjeringen sa i sommer at de ønsker å åpne opp for å lete etter og utvinne havbunnsmineraler på norsk sokkel.

– Når vi legger fram en stortingsmelding om åpning for utvinning av havbunnsmineraler, er det for å se og avdekke om utvinning kan skje lønnsomt, bærekraftig og forsvarlig, sa olje- og energiminister Terje Aasland til Dagens Næringsliv da forslaget ble lagt fram 20. juni.

Oljedirektoratet mener det er store mineralressurser på norsk sokkel, noe som kan bety store inntekter for Norge. Området regjeringen ønsker å åpne, er på 281.200 kvadratkilometer i Grønlandshavet og Barentshavet.

Store protester

Miljøorganisasjoner mener dette naturinngrepet står stikk i strid med Norges forpliktelse i Havpanelet om å forvalte havet «100 prosent bærekraftig». Panelet ble etablert i 2018 og består av regjeringssjefer fra 14 land. Støre tok over for Erna Solberg som leder i 2021.

I et brev adressert til Statsministerens kontor peker miljøbevegelsen blant annet på at inngrepet kan risikere å utrydde arter vi ikke vet finnes, og sette verdens fiskebestander i fare.

Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet har også kritisert konsekvensutredningen som ligger til grunn for åpningsmeldingen.

«Konsekvensutredningen viser vesentlige kunnskapsmangler om natur, teknologi, og miljøvirkninger. Videre inneholder den ikke vurderinger av om, eventuelt hvor og hvordan, det er mulig å drive mineralvirksomhet på en forsvarlig og miljømessig bærekraftig måte», skrev Miljødirektoratet i januar.

Det er varslet demonstrasjoner utenfor Stortinget mandag, i tillegg til utenfor norske ambassader i 19 land rundt om verden.

- Annonse -