Av: NTB – Fredrik Moen Gabrielsen og TRANSIT MAGSAIN – Terje Karlsen

Mandag slapp FNs klimapanel (IPCC) sin sjette hovedrapport, som slår fast at effektene av klimaendringene vil bli gradvis mer intense i tiden fremover.

Fortsatt er det mulig å sikre en levelig og bærekraftig framtid for alle, ifølge IPCC. Men dette vinduet er raskt i ferd med å lukkes.

Verdens naturfond (WWF) understreker at de neste sju årene blir kritiske.

WWFs leder Karoline Andaur. Foto: Haakon Nordvik / WWF Verdens naturfond

– Det er ikke rom for flere unnskyldninger eller tid for flere utsettelser. Vi må fase ut fossil energi, kutte utslipp og restaurere natur, og vi må gjøre det nå, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

Ildrøde varsellamper

Den globale oppvarmingen vil trolig nå 1,5 grader mellom 2030 og 2035, konkluderer rapporten. Nivået vil trolig bli nådd selv om de globale klimautslippene kuttes kraftig.

Greenpeace Norge-leder Frode Pleym omtaler rapporten som dyster og dramatisk lesning.

– Absolutt alle varsellampene lyser ildrødt. Om vi skal ta Parisavtalen på alvor, haster det å fase ut fossile brensler, sier han.

Organisasjonene peker likevel på at det er håp. I klimarapporten peker forskerne på en rekke tiltak som vil hjelpe situasjonen. Løsningene finnes, og det haster med å få dem på plass, understreker ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i ZERO Foto: Caroline Dokken Wendelborg/ZERO

– Vi trenger ingen flere utredninger. Vi trenger god klimapolitikk som setter fart på utslippskuttene, og den må politikerne iverksette raskt, sier Aasland.

Akutt matusikkerhet

IPCC-rapporten peker på at mat- og vannsikkerheten er akutt og at ekstremvær har gjort det enda verre. Jordbruket er svekket og rundt halvparten av verdens befolkning opplever alvorlig vannmangel deler av året.

– I løpet av kort tid vil risikoen for naturkatastrofer øke i alle verdens regioner og vi må handle nå. Ikke om noen år. Nå blinker varsellampene over hele kloden, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

I alle regioner har klimaendringene gitt økt dødelighet og helseproblemer. På grunn av varme, har forekomsten av smittsomme sykdommer og mentale helseutfordringer økt.

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten. Foto: Kirkens Nødhjelp

– Klimaendringene skjer rett foran øynene våre. På vår vakt. Akkurat nå er det flom i Malawi for tredje gang på ett år, det har aldri vært så lang og alvorlig tørke på Afrikas Horn og millioner er rammet av flom i Pakistan. Gang på gang er det de mest sårbare som rammes, sier Høybråten.

Halvparten av verdens befolkning er sårbare for klimaendringer og verden vil sannsynligvis passere 1,5 grader allerede mellom 2030 og 2035.

Peker på Norges muligheter

WWF-lederen peker på at Norge er i en unik mulighet for å få bukt med problemene.

– Norge er blant de landene i verden som er aller best posisjonert til å lede an i den grønne omstillingen. Vi har både penger, kompetanse og teknologi, og gode muligheter for fornybar energi, men da må investeringene flyttes, sier WWF-leder Andaur.

Miljødirektoratet påpeker at vi har det vi trenger i kampen mot klimaendringene. Grepene vi gjør nå, vil sette spor i tusenvis av år fremover, sier direktør Ellen Hambro.

– Valgene vi tar og handlingene vi gjør, eller ikke gjør, vil ha innvirkning tusenvis av år fram i tid. Enhver oppvarming teller, ethvert utslipp teller og ethvert veivalg teller. Det er ikke nå eller aldri. Det er hele tiden, sier hun.

Rapporten er forskningens siste nødskrik, sier Natur og Ungdom-leder Gina Gylver.

– Nå må vi se et dramatisk retningsskifte i alle de store partiene, allerede før lokalvalget. Ellers vil de slite kraftig med tilliten fra unge velgere, sier Gylver.

(©NTB)

- Annonse -
Vil du annonsere her?