Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: klimagass

Når du lytter til musikk og podkaster i strømmetjenester som Spotify, oppbevares og behandles de digitale lydfilene av datasentre som bruker mye strøm og dermed fører til klimagassutslipp. Kyle Devine, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, har samarbeidet med Matt Brennan fra Universitetet i Glasgow om forskningsprosjektet «Musikkens kostnad». De har forsket...
FNs matvareprogram har kjøpt produkter og tjenester innen krypterte og digitale videomøter fra det svenske selskapet Compodium.  Dette markedet vokser, og svenskene mener noe av forklaringen skyldes globalisering, klimakrise - og Greta Thunberg-effekten. Hurtige konjunktursvingninger bidrar også, skriver selskapet i en post på sine nettsider. – Fram til nå har vi...
Den franske tankesmien The Shift Project har kommet fram til tallene etter å ha evaluert 170 internasjonale studier. To viktige årsaker til økningen som det pekes på, er den hyppige utskiftningen av mobiltelefoner og nettbrett, samt raskt økende bruk av båndbreddekrevende videostreaming på nettet, ifølge den tyske nettavisen Klimareporter. Til sammenlikning...
Cruiseskipene som ligger til kai i Kristiansand og er tilkoblet landstrøm, får fjernet alle utslipp til luft som tidligere skrev seg fra skipenes fossildrevne aggregater. Kristiansand har mottatt midler fra EU til bygging av landstrømanlegget. EU har programfestet at de største havnene skal ha landstrømanlegg fra 2025. – Vi tror at...