Ill.foto: Pixabay.
- Annonse -

Når du lytter til musikk og podkaster i strømmetjenester som Spotify, oppbevares og behandles de digitale lydfilene av datasentre som bruker mye strøm og dermed fører til klimagassutslipp.

Kyle Devine, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, har samarbeidet med Matt Brennan fra Universitetet i Glasgow om forskningsprosjektet «Musikkens kostnad».

De har forsket på konsum og produksjon av musikk innspilt i USA, og sammenlignet de økonomiske og miljømessige kostnadene de forskjellige formatene har hatt til forskjellige tider.

Liten betalingsvilje for musikk

Prisen forbrukere er villige til å betale for å eie musikk har endret seg dramatisk, ifølge forskerne.

I 1977 var musikklyttere villige til å betale 4,86 prosent av sin gjennomsnittlige ukelønn for et vinylalbum. I 2013 har tallet sunket til 1,22 prosent – for et digitalt album.

– Forbrukerne har ubegrenset tilgang til nesten all musikk som noensinne har blitt utgitt via plattformer som Spotify, Apple Music, Youtube, Pandora og Amazon, sier Kyle Devine.

Færre CD-plater gir mindre plast

Devine har studert hvordan de miljømessige kostnadene ved musikklytting har endret seg fra 1970-tallet frem til i dag.

Da nedlastning og strømming tok over den amerikanske musikkbransjen, gikk bruken av plast dramatisk ned.

– Intuitivt kan man kanskje tenke seg at færre fysiske produkter betyr lavere CO2-utslipp. Dessverre er ikke det tilfelle, sier Devine.

Oppbevaring og behandling av musikk i sky, avhenger at store datasentre, som bruker enormt mye ressurser og energi.

Skjult klimakostnad ved strømming

Kyle Devine har oversatt produksjon av plast og bruken av strøm som går med til å lagre og overføre digitale lydfiler til CO2-ekvivalenter. Så har han sammenlignet hvor stort utslipp av CO2-ekvivalenter innspilt musikk sto for i USA i årene 1977, 1988, 2000 og 2016.

Funnene er tydelige. Utslippene er mye høyere i dag enn tidligere.

I 1977 var utslippet av CO2-ekvivalenter forårsaket av innspilt musikk 140 millioner kilogram. I 2016 var tallet estimert til å være et sted mellom 200 millioner kilogram og 350 millioner kilogram.

– Jeg er litt overrasket, sier Devine.

– Den skjulte klimakostnaden ved musikklytting er enorm.

Han understreker at poenget med forskningsprosjektet ikke er å ødelegge en av livets største gleder, men å oppfordre forbrukere til å tenke over hvilke valg de tar når de konsumerer kultur.

Ny bok om musikk og ressurser

I boka Decomposed – The Political Ecology of Music utforsker Kyle Devine hvordan innspilt musikk til alle tider har utnyttet både naturlige og menneskelige ressurser.

Belønner vi kunstnerne som lager favorittmusikken vår på en måte som reflekterer hvor høyt vi setter pris på dem? Er strømmeplattformer den riktige forretningsmodellen for å legge til rette for den utvekslingen? Er strømming av musikk fra sky den beste måten å lytte til musikk – i et bærekraftperspektiv?

– Det er ingen enkle løsninger, men å reflektere over hvilke kostnader som ligger bak musikken og hvordan dette har forandret seg over tid, er et steg i riktig retning, sier Kyle Devine.


Denne artikkelen ble først publisert på nettsidene til UiO, Humanistisk fakultet, Institutt for musikkvitenskap. Den republiseres på Naturpress med HFs tillatelse.

- Annonse -