Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: kristiansand

Byrådet skal jobbe for å realisere planene for det nå pausede karbonfangstanlegget på Klemetsrud.
Cruiseskipene som ligger til kai i Kristiansand og er tilkoblet landstrøm, får fjernet alle utslipp til luft som tidligere skrev seg fra skipenes fossildrevne aggregater. Kristiansand har mottatt midler fra EU til bygging av landstrømanlegget. EU har programfestet at de største havnene skal ha landstrømanlegg fra 2025. – Vi tror at...
Syklistenes Landsforening analyserer og vurderer hvert år de 30 største byområdene i Norge utfra hvor godt tilrettelagt det er for sykling. Lillestrøm har ligget øverst på denne kåringen i mange år, men i år måtte de se seg forbigått av Kristiansand. Denne gangen ble det for første gang holdt en...
Det skjer blant annet ved at veksten i personbiltrafikken dempes at og at antallet kollektivreiser økes på bekostning av reiser med personbil. Kristiansand fikk i årene 2013-2016 350 millioner kroner fra Staten gjennom denne ordningen. Nå er en ny søknad godkjent, og for de tre neste tre årene skal byen få...