En stolt "sykkeldelegasjon" fra Kristiansand kommune etter prisutdelingen. Fv. Rådgiver Christen Egeland, varaordfører Tove Welle Haugland, rådgiver Bjørne Jortveit og Raimond Oseland i Kristiansand kommune (Foto: Kr.sand kommune).

Syklistenes Landsforening analyserer og vurderer hvert år de 30 største byområdene i Norge utfra hvor godt tilrettelagt det er for sykling.

Lillestrøm har ligget øverst på denne kåringen i mange år, men i år måtte de se seg forbigått av Kristiansand. Denne gangen ble det for første gang holdt en finalerunde, der topp 10 ble rangert, også etter objektive kriterier. Det var driftsstandarden av sykkelanlegg på både sommers- og vinterstid, samt kommunens tilbakemeldingsordning for trafikanter som gjorde at Kristiansand trakk det lengste strået, og kom seg helt opp på førsteplassen.

Berømmer Kristiansand, men er ikke fornøyd med sykkelutviklingen i Norge

– Kristiansand gjennomfører både små og store tiltak, innenfor kommunikasjon, infrastruktur, drift og vedlikehold, til glede for byens mange syklister. Og ikke minst har de et av landets mest utbygde sykkelveinett. Det gir resultater, sier Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening i en kommentar på organisasjonens hjemmesider.

Anderson er imidlertid ikke tilfreds med den generelle utviklingen for syklistene i Norge.

– Jevnt over opplever dessverre ikke syklistene at det er blitt noen vesentlig bedring i sykkelforholdene de to siste årene. Det betyr at norske byer fortsatt har en lang vei å gå for at sykkel skal fremstå som et sikkert og attraktivt valg for det brede lag, sier Andersson.

Skal jobbe videre med forbedringer

Varaordfører Tove Welle Haugland lover at Kristiansand ikke skal hvile på laurbærene, etter å ha fått beviset på at byen er best i landet, av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Fremover skal vi fortsette å forbedre sykkelveinettet vårt. Vi jobber med sykkelekspressvei, trygg sykkelparkering og ser på løsninger for by-sykkel. Nå som vi endelig fikk denne prisen, må vi passe på å bli liggende på topp. Det krever målrettet arbeid også i tiden fremover, slår hun fast.

– Innbyr til helårssykling

Tomas Nesset, lokallagsleder i Syklistenes Landsforening Kristiansand og omegn, mener å ha forklaringen på hvorfor Kristiansand vant i år.

– Dette synes vi er fantastisk gøy og en inspirasjon til videre arbeid. Vi har nok klatret helt til topps fordi vi har et godt utbygd gang- og sykkelveinett, også til de ytre bydelene. Dette gjør det enkelt å komme seg fra A til B, også over lengre avstander. I tillegg er det jevnt over god standard på hovedfartsårene for syklister, også på vinterstid. Vi har et mildt klima som innbyr til helårssykling, og vi ser at stadig flere skaffer seg elsykkel og benytter denne året rundt, sier Nesset.

Ålesund kom aller sist på listen i år.

Underlaget for juryeringen kan du lese i dette pdf-dokumentet.

Her er de sykkelrangeringen av de 30 byområdene i Norge:

1       Kristiansand

2       Lillestrøm

3       Stavanger

4       Kongsberg

5       Trondheim

6       Arendal

7       Asker

8       Sandnes

9       Tønsberg

10     Lillehammer

11     Larvik

12     Porsgrunn

13     Molde

14     Oslo

15     Hamar

15     Fredrikstad

17     Drammen

17     Sandefjord

19     Sandvika

20     Kolbotn

21     Mandal

22     Skien

23     Bergen

24     Tromsø

25     Haugesund

26     Bodø

27     Sarpsborg

27     Hønefoss

29     Moss

30     Ålesund


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?