Om det går etter planen skal det bli mulig å fly utslippsfritt fra Oslo til Norges "Syden", Kristiansand, innen 2030. Her fra Bystranda. Foto: Yeezus903 / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett
Forslaget om utslippsfri flyvning til Kristiansand ble lansert i august, og Eirik Lae Solberg (H) lovet da at satsingsarbeidet skulle startes umiddelbart hvis det ble valgseier i begge byene.

Og slik gikk det. Tirsdag denne uka la det nye borgerlige byrådet i Oslo fram det som blir hetende Hammersborgerklæringen. I klimadelen er en hydrogenbasert flyrute mellom Oslo og Kristiansand et av punktene.

Å opprette infrastrukturen for hydrogenbruken til flyruten blir et pionérarbeid.

– Det vil ta flere år å realisere dette, men vi må begynne nå skal det være ferdig før vi skriver 2030. Forhåpentlig vil luftfarten bli grønnere raskere med slike prosjekter, uttalte den nyslåtte byrådslederen Eirik Lae Solberg (H) til Aftenposten i august.

Kommunene, staten og Avinor er ment å finansiere prosjektet i et spleiselag, ifølge Lae Solberg.

Samarbeid mellom tre parter

Initiativet til det nye Oslo-byrådet innebærer trolig en strammere tidsplan enn hva som tidligere i høst er antydet fra flybransjen selv. I alle fall dersom flyene skal fylle flytende hydrogen som drivstoff. Administrerende direktør i Widerøe Zero, Andreas Aks, mener dette kan være en realitet tidlig på 30-tallet. Men i en artikkel i Teknisk Ukeblad ser han for seg at bruk av komprimert hydrogen kan komme før.

Widerøe Zero, Rolls-Royce Electrical Norway og elflyprodusenten Embraer har opprettet et samarbeide om utviklingen i Norge.

I 2020 kom en rapport der flybransjen i Norge satte fram en målsetting om at all innenlands flytrafikk i Norge skal være fossilfri innen 2050. Rapporten var utgått av et samarbeid mellom Avinor, SAS, Widerøe, Norwegian, LO og NHO Luftfart.

Les Naturpress´reportasje fra Norges første elektriske flytur i 2018, med daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) bak spakene.

Billig månedskort og kamp for ulv

Det nye byrådet lover i sin erklæring en mer offensiv og resultatorientert klimapolitikk. Et enkelttiltak som har fått mye oppmerksomhet er kraftig reduksjon av prisen på månedskort i Oslo, fra dagens 853 kroner til 499 kroner (sone 1), i løpet av fireårsperioden.

Byrådet skal jobbe for å realisere planene for et karbonfangstanlegg på Klemetsrud, et prosjekt som i vår ble satt på pause.

Videre skal byrådet jobbe for at byggsektoren og transportsektoren i Oslo skal være utslippsfrie, sistnevnte innen 2030.

I erklæringen har man tatt med et punkt om ulv. Her slås det fast at byrådet vil bidra til en levedyktig og sunn ulvestamme i Norge, og vil gjøre dette ved å bevare ulv i Oslos del av ulvesonen.

Byrådet vil også kartlegge arealer som ligger brakk for å restaurere og reetablere mer natur. Nasjonalpark i Østmarka i Oslo er også på byrådets arbeidsliste.


- Annonse -