Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: kull

" ... et stort skritt på veien mot karbonnøytral energiproduksjon ..."
– I dag viser vi med handling hvordan verden kan og må møte denne krisen, sa visepresident Kamala Harris om klimaendringene.
Ble pågrepet etter å ha blokkert landets største utskipingshavn for kull.
Kullet skal brukes til industriproduksjon, blant annet som reduksjonsmiddel for å kunne produsere stål i Europa.
Omfattende kullfyrt energi er en årsak.
Hvis planen holder skal kullkraften stanses innen 2030, 15 år tidligere enn planlagt.
Men den polske regjeringen er fortsatt motvillig til å gå over til rene energikilder.
Ambassadøren har kritisert sin egen regjerings håndtering av striden med Tsjekkia om en statlig kullgruve.
Museet tviholder på sin bruk av fossilselskaper som sponsorer. Equinor har sitt eget galleri der.
Seks andre EU-land i tillegg til Ungarn, avslutter med kullkraft innen 2025.