Kullkraftverket Turów. Foto: Vondraussen, Wikimedia Commons / CC.

Polens avhengighet av kull koster polske skattebetalere dyrt, men den polske regjeringen er fortsatt motvillig til å gå over til rene energikilder.

Det går fram av en ny rapport fra Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

– Hvis en utfasing av kull oppnås innen 2030, vil de resulterende besparelsene gjøre det mulig for Polen å bygge dobbelt så mye ren elektrisitetsproduksjon enn foreløpig forutsatt under PEP2040, sier Mihaela Grubišić Šeba, energifinansieringsanalytiker i IEEFA og rapportens hovedforfatter.

PEP2040 er et veikart over Polens energiframtid (Poland Energy Policy for 2040).

I pressemeldingen fra IEEFAs vises det til at en utfasing av kull innen 2030 vil spare polske skattebetalere for minst 141 milliarder euro og bidra til å få Polen bort fra posisjonen som en av EUs verste forurensende nasjoner.

Det enorme tallet kan bli enda større – og nærme seg eller til og med overstige 200 milliarder euro – hvis karbonprisene stiger og Polen ikke klarer å pensjonere fabrikkene sine, går det fram av IEEFAs analyse.

Kilde: IEEFA.

Kullavhengig – nå

Polen er avhengig av fossilt brensel for 70 % av sin kraftproduksjon. I 2020 representerte dette nesten en tredjedel av all kullkraft i EU.

I lys av det nye EU-målet om 55 % kutt i klimagassutslipp innen 2030, har tre av Polens delvis statseide selskaper lagt fram planer om å overføre strandede kullressurser til et nasjonalt energisikkerhetsbyrå som snart skal opprettes.

– PGE, Tauron og Enea planlegger å overføre sine strandede eiendeler i 2022, men overføringen gir ikke økonomisk mening, spesielt med tanke på de høye kostnadene ved kull, sier Arjun Flora, som er IEEFA Europes direktør for energifinansieringsstudier og medforfatter av rapporten.

– Denne strategien ser ut til å være en gjentakelse av en statlig redningsplan fra 2016 som ble brukt på den polske gruveindustrien, og vanlige skattebetalere vil betale regningen, sier Flora.

I PEP2040 inngår en overgangsplan for kullregioner, et kjernekraftprogram og nye havvindprosjekter. I følge IEEFA kan prosjektkostnadene dekkes fullstendig av merkostnader som påløper ved utbygging av ny kullkraft.


- Annonse -
Vil du annonsere her?