lørdag, september 30, 2023
- Annonse -Ledige stillinger

Stikkord: landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet melder at de for 2019 har mottatt 43 søknader om tilskudd på tilsammen 75 mill. kroner. Dette er mer enn en dobling i søknadsbeløp sammenlignet med 2018. Utviklingstiltakene skal bidra til å stimulere økologisk produksjon og omsetning som etterspørres i markedet. Tilskudd gis innenfor ulike kategorier; primærproduksjon, markedsadgang, utredninger og...
Kursene i klimasmart (og økonomismart) traktorkjøring er en del av et prosjekt som Landbruksdirektoratet gjennomfører i samarbeid med Østfold Bondelag, NIBIO og Norsk Landbruksrådgivning SørØst. Målet med prosjektet er å redusere klimagassutslipp og øke lønnsomheten i landbruket ved at bønder blir flinkere i energieffektivisering. Et energiregnskap skal vise hvor energistrømmene går,...