Ill.foto: Pixabay.

Landbruksdirektoratet melder at de for 2019 har mottatt 43 søknader om tilskudd på tilsammen 75 mill. kroner.

Dette er mer enn en dobling i søknadsbeløp sammenlignet med 2018.

Utviklingstiltakene skal bidra til å stimulere økologisk produksjon og omsetning som etterspørres i markedet. Tilskudd gis innenfor ulike kategorier; primærproduksjon, markedsadgang, utredninger og informasjon til forbruker.

Det største enkelttilskuddet ble tildelt NORSØK (Norsk senter for økologisk landbruk) og NLR (Norsk landbruksrådgivning. De fikk tilsammen 7 millioner kroner til arbeidet med å utvikle faglige nettverk innen økologisk jordbruk.

Dette arbeidet ble igangsatt som en følge av at foregangsfylkesatsingen ble bestemt avviklet i 2018.

Innen primærproduksjon har Økologisk Norge fått 2,8 mill til Landbrukets Økoløft. Debioinfo/Matvalget har fått 4,4 mill til prisdryss knyttet til kåring av Matprisen, i sektoren for produktutvikling/storhusholdning.

I pågående prosjekter påbegynt i 2018 har Kristiansand Dyrepark for 2019 fått 200.000 kroner til videre utvikling av økologisk servering og produkter for salg.

Også regenerativ fruktdyrking er på kartet. Njøs næringsutvikling i Leikanger mottar 385.000 kroner i 2019. I regenerativt landbruk legges det vekt på jordfruktbarhet og karbonbinding. Driftsformen kan også kalles jordoppbyggende eller humusoppbyggende.

Her kan du se komplett oversikt over prosjekter som har fått tilskudd i 2019. 


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?