Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Nordland

Restaureringen kommer både klima, naturmangfoldet og fuglelivet til gode. I tillegg gir myra på nytt flomdemping.
Miljødirektoratet tilrår overfor KLD vern av 19 skogområder på Helgeland i Nordland fylke. Ifølge MD har områdene har store naturkvaliteter. Samtidig har områdene betydning for lokal treindustri. – Det er meget artsrike skoger som nå foreslås vernet, med betydelig forekomst av rødlistede arter. Skal vi sikre naturmangfoldet for kommende generasjoner,...
Oddlaug Ellen Knutsen er ansatt som ny fylkesmiljøvernsjef hos Statsforvalteren i Nordland.
Statsforvalteren i Nordland er svært bekymret for artsmangfoldet.
"Områdene inneholder viktige naturkvaliteter som i begrenset grad kan vernes i andre regioner". (Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet)
– Bærekraft og miljøhensyn må stå sentralt i alt vi gjør, ikke minst for den videre utviklingen av turist- og opplevelsesnæringen i Nordland, sa fylkesrådslederen på Saltenkonferansen, som er en samling med faglig påfyll for alle innen reiseliv og opplevelser i  regionen. Det er allerede besluttet at fergestrekningene mellom Tjøtta...