Fylkesrådsleder Tomas Norvoll holder innlegg på Saltenkonferansen. Foto: NFK / Trond-Erlend Willassen.

– Bærekraft og miljøhensyn må stå sentralt i alt vi gjør, ikke minst for den videre utviklingen av turist- og opplevelsesnæringen i Nordland, sa fylkesrådslederen på Saltenkonferansen, som er en samling med faglig påfyll for alle innen reiseliv og opplevelser i  regionen.

Det er allerede besluttet at fergestrekningene mellom Tjøtta og Forvik og mellom Horn og Andalsvåg skal bli helelektriske.

– For to år siden lanserte vi ideen om at fylkesveg 17 skal bli et utstillingsvindu for det norske bærekraftige reiselivet. Vi bestemte at vi skal bytte ut alle dieselfergene her med null- og lavutslippsferger.  I januar i år kom nyheten om den grønneste fergekontrakten i Nordland noen sinne. Ferjen som skal gå mellom Tjøtta – Forvik vil redusere bruken av diesel med 800 000 liter. Og redusere CO2-uslippene med 2200 tonn i året. Det tilsvarer årlig utslipp fra om lag 1000 biler, sier Tomas Norvoll i en post som er publisert på Nordland fylkeskommunes hjemmesider.

Sambandet mellom Horn og Andalsvåg blir den første helelektriske fergestrekningen i Nordland.

– Nå utvider vi miljøambisjonen til å gjelde alle fergestrekninger i Nordland, sier Norvoll.

Salten-regionen har som målsetting å bli sertifisert som «Bærekraftig reisemål» av Innovasjon Norge.


 

- Annonse -