Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Norsk Journalistlag

"Vi må ha tydelige mål for hvordan vi kan bidra til Norges og verdens klimamål".
Norsk Journalistlag (NJ) ønsker å gå foran med et godt eksempel i klima- og miljøsaken.
Flyreiser utenlands skal særlig begrunnes, heter det fra ledelsen i Norsk Journalistlag (NJ). På organisasjonens landsmøte i vår ble det vedtatt at det "må iverksettes miljøtiltak innad i organisasjonen". I dag skriver Journalisten.no at det nå er gjort flere grep for å bli en grønnere organisasjon. Norsk Journalistlag har om lag...
I et nytt avsnitt i organisasjonens program, med overskriften "Klima og miljø", er denne teksten tatt inn: "NJ (Norsk Journalistlag) erkjenner klimautfordringene, og skal aktivt tenke grønt i sitt arbeid." Programtillegget ble enstemmig vedtatt under NJs landsmøte sist torsdag, skriver journalisten.no. Landsstyremedlem og medlem av redaksjonskomitéen, Pål Hellesnes, presiserte på møtet...
– Det er et stort fokus på klima i dagens organisasjonshverdag, og vi kan ikke fornekte hvilken situasjon vi er i, sier leder Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll i NJ Møre og Romsdal til fagbladet Journalisten. – Vi mener NJ også bør følge med, som resten av organisasjonslivet og arbeidslivet. Lokallaget hans står...