Vedtak: Fra nå av skal NJ «tenke aktivt på klima og miljø i sitt arbeid»

I et nytt avsnitt i organisasjonens program, med overskriften «Klima og miljø», er denne teksten tatt inn: «NJ (Norsk Journalistlag) erkjenner klimautfordringene, og skal aktivt tenke grønt i sitt arbeid.»

Programtillegget ble enstemmig vedtatt under NJs landsmøte sist torsdag, skriver journalisten.no.

Landsstyremedlem og medlem av redaksjonskomitéen, Pål Hellesnes, presiserte på møtet hva klimatillegget innebærer:

– Det har vært viktig for ganske mange, både i og utenfor komiteen, at dette ikke skal oppfattes som hva mediene skal kunne skrive om klima. Det er viktig at forslaget er et politisk standpunkt for organisasjonen, sa Hellesnes ifølge Journalisten.

Annonse

I en tiltaksplan ble denne ordlyden tatt inn: «NJ skal iverksette miljøtiltak innad i organisasjonen.»

– Det vil bety at landsstyret må tilbake hit om to år, svare på hva de har gjort i perioden og stå til rette for det, sa NJ-nestleder Dag Idar Tryggestad.


 

- Annonse -