Ill.foto: Flickr.
- Annonse -

– Det er et stort fokus på klima i dagens organisasjonshverdag, og vi kan ikke fornekte hvilken situasjon vi er i, sier leder Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll i NJ Møre og Romsdal til fagbladet Journalisten.

– Vi mener NJ også bør følge med, som resten av organisasjonslivet og arbeidslivet.

Lokallaget hans står bak et forslag om klima som er sendt inn til Norsk Journalistlags landsmøte som holdes neste uke.

I forslaget står det at menneskeskapte klimautslipp må ned svært raskt for å unngå dramatiske følger, og det vises videre til FNs  klimapanel som sier at dette rammer alle deler av samfunnet.

Et annet sitat fra forslaget: «Klimatrusselen er sentralt også for fagforeiningar og fagforbund. For, som The International Trade Union Confederation (ITUC) uttrykte i sitt slagord i forkant av klimakonferansen i Paris: «There are no jobs on a dead planet».

Forslaget inneholder ikke konkrete mål, men er ment å stimulere til holdningsendringer, ifølge Høgstavoll.

Intensjonen i forslaget har fått tilslutning av landsstyret, som har gjort sin innstilling til landsmøtet. 

– Vi tror medlemmene flest tenker på klima og miljø, og vi mener NJ bør ta ansvar både på organisasjonsnivå og på grasrotnivå, at medlemmene tenker mest mulig miljø, når de for eksempel skal på samlinger. Det går selvsagt ikke for alle, men vi vil ha større bevissthet rundt det, sier Høgstavoll til Journalisten.

Ifølge lederen i Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen, er klimaforslagene blant forslagene som har engasjert mest på de regionale samlingene der landsmøteforslagene har blitt presentert.

– Vi har sett at dette er noe som engasjerer, men det får bli opp til landsmøtet hva de vil gjøre, sier Frantzen til Journalisten.

Les hele saken på journalisten.no


 

- Annonse -