Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: skog

Den grønne øya skal fortsatt være grønn, men nå skal mer av grønnfargen komme fra trær. Skog skal reintroduseres i stor skala i et av landene i Europa med minst skogkledd mark. Tiltaket er del av de irske myndighetenes plan for å bekjempe klimaendringer. Skog binder karbon. Ifølge Irish Times går...
Det alarmerende volumet av ulovlig trevareimport ble påpekt i en undersøkelse allerede i 2012. Nå viser en ny rapport at situasjonen ikke har endret seg. Alvorlig svikt – Det er særlig urovekkende at det fortsatt importeres store volum av trevarer som potensielt kan bringe med seg noen av de mest alvorlige...
Av Megan Darby I en stevning som nylig er innlevert til EU-domstolen forsøker en gruppe land å stanse EU fra å regne trevirke inn som en fornybar energiressurs. Saksøkerne fra seks europeiske land pluss USA argumenterer for at brenning av biomasse for oppvarming og kraftproduksjon er en falsk løsning på klimaproblemet....
Miljødirektoratet står bak rapporten om avskoging i Norge, utarbeidet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, i dialog med flere berørte etater og aktører. Rapporten er en første gjennomgang av mulige tiltak og virkemidler for å redusere utslippene fra avskoging, opplyser KLD. Man har funnet at utslippene fra permanent avskoging i Norge...