Store områder i Irland er skogløse gressmarker. Fra Connemara Loop. Foto: Robert V. Ruggiero / Unsplash.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Den grønne øya skal fortsatt være grønn, men nå skal mer av grønnfargen komme fra trær. Skog skal reintroduseres i stor skala i et av landene i Europa med minst skogkledd mark.

Tiltaket er del av de irske myndighetenes plan for å bekjempe klimaendringer. Skog binder karbon.

Ifølge Irish Times går myndighetenes plan ut på at 8.000 ha hvert år de nærmeste 20 årene skal beplantes med 22 millioner trær. Totalt skal det plantes 440 millioner.

Målet er at 2/3 av trærne skal være bartrær, og 1/3 løvtrær.

– Klimaplanen forplikter oss til utvide skogplantingen og forvalte landarealene slik at karbonregnskapet fra arealbruken leverer, i perioden 2021 til 2030 og årene etter det, uttaler en talsperson for de irske miljømyndighetene, ifølge Irish Times.

Jobbes for å få bøndene positive til planene

Den ambisiøse planen innebærer en betydelig endring i forvaltningen av landbruksarealer i Irland, skriver avisen.

I en rapport som det vises til legges det ikke skjul på at det ikke er noen spesiell entusiasme å spore blant bøndene, og at en viktig del av planen består i å overtale dem til å støtte tiltakene. Det skal holdes folkemøter om dette framover.

I de irske planene inngår også en ambisjon om å innfase 100.000 elkjøretøy i året, for å nå et langsiktig mål om at nær 1 million biler i landet i 2030 skal være elektrisk drevet.

Klimaeffekten av treplanting er funnet å være betydelig, noe en studie fra tidligere i år påviser. Der hevdes det at planting av eksempelvis 500 milliarder trær kan vise seg å være den «mest effektive» globale klimaløsningen overhodet, ifølge EcoWatch.


- Annonse -