Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: Statens vegvesen

Skumring i Drivdalen. Knut Opeide Statens vegvesen.
Fra 1. april til 15. oktober slukker Vegvesenet lyset om natten på fire veistrekninger for å skåne insektene.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
I asfalten er bindemiddel basert på fossil råolje delvis erstattet med et plantebasert alternativ. CO2-utslippet reduseres som en følge.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Nå er effektene av 60 km/t som fartsgrense i Oslo om vinteren undersøkt.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Det er i rapporten Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2018 (PDF) at Statens vegvesen presenterer et samlet regnskap for miljøvennlig transport. Her kommer det blant annet fram at det å ha privatbil i byene ikke er like vanlig som før. Rapporten - som er omtalt i et innlegg hos Statens...