Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stadig flere bor i husstander uten bil

Det viser nye tall som Statens vegvesen har lagt fram. I Oslo var andelen som bor i en husstand uten tilgang til bil på 36 prosent i 2018 mot 32 prosent i 2014.

Ill.foto: Pixabay.

Det er i rapporten Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2018 (PDF) at Statens vegvesen presenterer et samlet regnskap for miljøvennlig transport. Her kommer det blant annet fram at det å ha privatbil i byene ikke er like vanlig som før.

Rapporten – som er omtalt i et innlegg hos Statens vegvesen –  inneholder tall fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelse (2018), i tillegg til tall og fakta fra blant annet Statistisk sentralbyrå, Helsedirektoratet, Miljødirektoratet, Statens vegvesens årsrapporter, statsbudsjettet, Nasjonal transportplan og Nasjonal vegdatabank.

– Tidligere har vi laget nasjonalt gåregnskap, sykkelregnskap og kollektivregnskap. Nå slår vi sammen disse regnskapene og supplerer med flere tema, som de største byene, nullutslipp og lavutslipp. På denne måten blir tall og fakta om miljøvennlig transport lett tilgjengelig på ett sted, sier avdelingsdirektør Anne Ogner i Statens vegvesen.

Hver tredje husstand i Oslo er uten bil

Det bor nå generelt flere i husstander som ikke har bil, ifølge tallene som er lagt fram. Men det er i de større byene utviklingen er tydeligst.

Størst endring er det i Oslo kommune, Stavanger kommune, Kristiansand kommune og i Buskerudbyen. I Oslo var andelen som bor i en husstand uten tilgang til bil på 36 prosent i 2018 mot 32 prosent i 2014.

– Mobilitet handler om at alle skal kunne bevege seg eller forflytte seg fra et sted til et annet på en best mulig måte. Bærekraft betyr at vi må finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og økonomien vår. Bærekraft er for eksempel også god helse og mindre ulikhet, ifølge FNs bærekraftmål, sier Anne Ogner.

Blant de som har bil er det stadig flere som har elbil. Som Naturpress skrev om i en artikkel nylig er 1 av 2 nye solgte biler i Norge nå en elbil (første halvdel av 2019).

Blant bileierne har andelen med tilgang til elbil økt fra 2 prosent i 2014 til hele 15 prosent i 2018. I 2018 utgjorde elbiler 31 prosent av nybilsalget for personbiler. Dersom brukbilimport inkluderes i tallene, står elbiler for 34 prosent av alle nyregistrerte kjøretøy i 2018, melder Statens vegvesen.

– Elbilfordeler ved kjøp, fritak fra bompenger og at du kan kjøre i kollektivfelt er noen av årsakene til at flere kjører elbil. Det er bra både for klima, luftforurensningen og lommeboka, sier Anne Ogner.

Sykkel og kollektivt øker

Hun mener utviklingen går i riktig retning med tanke på nullvekstmålet for personbiltrafikken i de store byområdene.

– Bilkjøring går noe ned, gåing er omtrent på samme nivå mens sykkel- og kollektivtrafikken øker. Det er høyest gang- og kollektivandel i Oslo/Akershus, mens Trondheim og Stavanger har høyest sykkelandel. I Oslo har kollektivandelen økt fra 25 prosent i 2014 til 29 prosent i 2018, sier Ogner.

Utslippene ned – så opp igjen

Klimagassutslippene (CO2) fra veitrafikk gikk ned fra 9,7 millioner tonn i 2016 til 8,8 millioner tonn i 2017, grunnet mindre bruk av fossilt drivstoff, en reduksjon på 9,6 prosent. I 2018 økte CO2-utslippene igjen med 2,8 prosent som følge reduksjon i import av palmeolje til biodrivstoff. Omsetningen av avansert biodrivstoff produsert av rester og avfall økte derimot med 40 prosent i 2018.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?