- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– Noe av det første man må gjøre er å knuse myten om bilen som frihetssymbol, mener Sigrun Dalen Ganz (bildet).

Hun er for tiden sykkelkoordinator i Drammen kommune, i kombinasjon med jobben som avdelingsleder i Rambøll.

Drammen kommune har vedtatt en sykkelstrategi med en visjon frem mot 2036.
Målet er at Drammen skal være en attraktiv sykkelby gjennom hele året og flere tiltak er satt i verk.

På vegne av Buskerudbyen har rådgivningsfirmaet (ingeniør og prosjektering) Rambøll gjennomført Aktiv på skoleveien-kampanje på barne- og ungdomsskolene i de fem kommunene i Buskerudby-samarbeidet. Elevene premieres for god innsats og resultatene har vist at svært mange skoler ligger tett opptil eller over det nasjonale målet på 80 %. Skolene som har spesielt fokus på at elevene bør gå eller sykle til skolen har også de beste resultatene.

Motstand mot endringer

– Kapasitet og fremkommelighet for bil har blitt prioritert høyt, og svært ofte på bekostning av gående, syklende og kollektivreisende. Dette er i ferd med å snu i sentrumsområder, men motstanden er stor. Naturlig nok når de fleste av oss velger transportmiddel med oppfatningen om at bilen er det mest praktiske, raske og bekvemmelige nettopp fordi den er prioritert i gater, veger og kryss, sier Ganz.

– Synlige gjennom positive assosiasjoner

Fra Rambølls sin side blir det understreket at for å løse utfordringene trengs det flerfaglig tilnærming fra planleggere, trafikkeksperter, arkitekter og landskapsarkitekter, ofte i kombinasjon med flere. Man  må forstå hvorfor folk gjør sine valg. I tillegg må det synliggjøres, på en god måte, hvilke fordeler endret adferd kan ha på kort og lang sikt, skriver selskapet. Med til dette bildet hører stilige sykler, elsykkelbiblotek og gode forbilder – og det er blant annet slik man ønsker at syklistene skal være synlige og gjennom positive assosiasjoner bidra til å skape endring i handlingsmønsteret, heter det.

Nasjonal transportplan har som mål at 80 % av barn mellom 6 og 15 år skal gå eller sykle til skolen. Siste nasjonale reisevaneundersøkelse på barn under 12 år viser ifølge Rambøll at rundt 62 % har aktiv skoleveg.


Kilde/Foto: Rambøll

- Annonse -