Synne Trønnes (18) er lærling i helsefag og gleder seg over Fjordbyen Lier og Drammen. Foto: Eidos Eiendomsutvikling.

I planarbeidet for Fjordbyen Lier og Drammen er ungdom bedt om å si sin mening om hva som er viktigst for dem. Unge prioriterer grønne verdier mest, viser det seg.

– Det er bra ungdom legger mest vekt på miljø og bærekraft. Det passer flott for oss i grønne Lier og ambisjonen vi har for Fjordbyen, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier, i en pressemelding som er laget av Eidos Eiendomsutvikling. Firmaet skal skal levere forslag til områdereguleringsplan på senhøsten i år.

Det ble i tillegg laget en kampanje som gikk på Facebook og Instagram. En video med tittelen «Vil du høre noe helt sjukt» ble vist til alle under 20 år i Drammen og Lier i løpet av to uker i april og mai. Det ble registrert 80.000 visninger på to uker. Flest visninger fikk filmen på Instagram, mens fire av ti har sett den på Facebook. De aller fleste var under 20 år, blir det opplyst.

Filmen er tatt opp på Brakerøya og Lierstranda. Dette området skal forvandles fra gammel industri til en ny og moderne fjordby med 20.000 beboere og like mange nye arbeidsplasser, heter det i pressemeldingen.

Bærekraft som premiss

Over 3000 innspill er gitt til planarbeidet i den digitale portalen. Analysene av svarene viser at de unge prioriterer grønne verdier mest, og at bilen står lavt i kurs hos ungdom. I stedet er gode gang- og sykkelveier og godt kollektivtilbud viktig for dem, ifølge Eidos.

Det handler også om forventninger ved å bo og leve sjønært med liv på og ved sjøkanten med gangveier, restauranter, barer, kafeer og treffsteder.

De unge har også signalisert at et variert botilbud med fellesområder for grilling, idrett, lek og kultur, er viktig. Alt sammen på miljøets premisser og med bærekraft som grunnlag for oppbyggingen.

– De unges engasjement og oppslutning er veldig morsomt. Det gir oss som skal realisere Fjordbyen ekstra energi i arbeidet, sier ordfører Ringdal.

Synne (18) liker Fjordbyen-planene

En av dem som sa sin mening om Fjordbyen under ungdomskampanjen var Synne Trønnes (bildet).

– Planene for Fjordbyen ser veldig fine ut. Tenk så flott å kunne bo så nært Drammensfjorden. Det blir helt unikt, sier hun.

Hun er i ferd med å utdanne seg til helsefagarbeider og har lærlingkontrakt i hjemkommunen.

– Jeg er kjempefornøyd i Lier og med arbeidsplassen min, sier hun.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?