Norges Rederiforbund mener at skipsfarten er en del av løsningen på klimautfordringene og opplyser at de har vedtatt en ny CO2-posisjon i tråd med Paris-avtalen.

Den nye posisjonen innebærer at CO2-utslippene skal halveres innen 2050 og være null i 2100.

– Strengere klimamål er noe både verden, næringen og markedet må forholde seg til i fremtiden. Derfor er det viktig å sette retningen for vår bransje nå, sier administrerende direktør i forbundet, Sturla Henriksen.

Norges Rederiforbund har bestilt en rapport fra DNV GL (Det Norske Veritas GL) som viser at CO2-reduksjon fra skipsfarten krever en kombinasjon av reduksjonstiltak innen logistikk, alternativt drivstoff, tekniske og operasjonelle tiltak og offset.

– Her ser man blant annet på kombinasjoner av saktere fart, forbedring av skrog og propell, bruk av batteri og gass som drivstoff, energieffektivisering og bruk av landstrøm, sier Sturla Henriksen.

Han mener at skipsfarten må bidra til redusere klimautslippene.

– Det gjør vi ved å levere fremtidige løsninger for skip slik at skipsfarten kan levere bærekraftige, miljøvennlige og lønnsomme transporttjenester. Det er viktig med globale regler for å nå klimamålene, og her må alle store skipsfartsnasjoner arbeide sammen i FNs maritime organisasjon IMO, for å finne løsninger, sier Henriksen.

Vil forby tungolje som drivstoff i Arktis

Rederiforbundet mener at et tungoljeforbud må utformes gjennom en prosess i FN’s maritime organisasjon, IMO. Konvensjoner som SOLAS og MARPOL vil kunne være egnet som instrument i dette arbeidet, mener forbundet.

Dette vil redusere det totale volumet av tungolje i Arktis og dermed redusere risikoen for uhellsutslipp av tungolje med de store konsekvenser dette kan ha for det sårbare miljøet i Arktis, sier Henriksen.

6000 fartøyer i Arktis

Ifølge tall som Rederiforbundet refererer til, og som er hentet fra Arctic Marine Shipping Assessment (AMSA), opererer omkring 6 000 fartøyer i Arktis. Av disse er omkring 1600 fiskefartøyer. Den dominerende bruken av tungolje ligger på skip mellom 10 000-25 000 brutto tonn, ifølge NR.

– En rekke av Rederiforbundets medlemmer har aktivitet i Nordområdene. Dette er innen offshore service, drilling, undervanns-operasjoner og seismikk og tradisjonell skipsfart som frakt av olje- og gassprodukter og bulk, sier administrerende direktør Sturla Henriksen.


 

- Annonse -