- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Nye funn gjort av en amerikansk forskergruppe peker på enda en alvorlig sidevirkning knyttet til global oppvarming. 


Forskningen er omtalt i AGU Publications. 

Mengden av kvikksølv som er innelåst i permafrost i de arktiske nordområdene er ifølge forskerne nesten dobbelt så stor som i resten av verden tilsammen; i bakken, i havene og i atmosfæren.

– En game-changer

Anslaget på kvikksølvreservoaret i nordområdene lyder på omlag 57 tusen m3.

– Dette funnet er en game-changer, sier forskningslederen Paul Schuster, til nettstedet Grist.

Oppvarmingen skjer dobbelt så raskt i nord

Kvikksølv er en gift som kan blant annet kan forårsake fødselsskader og nerveskader på mennesker og dyr. Den vandrer oppover i næringskjeden, og har evne til å transporteres over lange avstander og opptre i økosystemer fjernt fra opphavstedet.

Risikoen for at kvikksølv kan frigis fra arktiske strøk øker ettersom målinger viser at permafrosten smelter fortere enn noengang. I de pågående globale klimaendringene er oppvarmingen dobbelt så stor i nordområdene som i verden forøvrig.

2016 var et rekordvarmt år i Arktis, og 2017 tegnet til å bli nesten like varmt, ifølge Forskning.no.

– Planetens kjøleskap har døren oppe

– Arktis har tradisjonelt blitt sett på som planetens kjøleskap, men kjøleskapsdøren er blitt stående åpen, sier NOOAs sjef for arktisk forskning, Jeremy Mathis, ifølge Forskning.no. – Det kan være noe av grunnen til at blant annet California opplever ødeleggende skogbranner og andre steder av landet opplever ekstrem kulde.


 

- Annonse -