15 prosent svarte vet ikke. Resultatet av undersøkelsen blir møtt med glede fra lederne for de to organisasjonene som senere i år skal kjempe sammen i retten mot staten, i saken om gyldigheten av oljeboring i Barentshavet.

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace Norge, sier:

– Det er fantastisk. Alvoret i dobbeltrollen Norge har som miljøbevisst nasjon og oljestat, begynner å sive inn hos stadig flere. Dette har vært en rolle vi har forsøkt å skape forståelse for i langt tid, men det har vært veldig vanskelig. Den norske oljeproduksjonen har vært frakoblet klima i mange år. At vi nå får en større andel som er enig i at vi må begrense oljevirksomheten av hensyn til klima, er veldig positivt. At argumentet om at vi må begrense oljevirksomheten av hensyn til klima har fått så sterk resonans, er noe nytt. Det er en ny forståelsesbølge som sprer seg, sier Gulowsen til Dagbladet.

Leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær, er også glad for resultatet.

– Det viser at folks meninger er mer progressive enn politikernes klimapolitikk. Det lover godt for den omstillingen vi er nødt til å gå gjennom at det norske folk er villige til å ta en del av det ansvaret på hjemmebane, sier hun.

Kvinnene gjorde utslaget

Spørsmålet som ble stilt var om de var villige til å begrense norsk oljevirksomhet for å begrense utslipp.

Det var kvinneandelen som gjorde at totalresultatet vippet til fordel for å la oljen ligge. 52 prosent av kvinnene tok dette standpunktet, mens 36 prosent av mennene gjorde det samme. 29 prosent av kvinnene svarte nei, og 54 prosent av mennene.

– Mener undersøkelsen er ladet med feil forutsetning

I organisasjonen Norsk olje og gass sier direktør Tommy Hansen at spørsmålet i undersøkelsen forutsetter at dersom det ikke produseres olje og gass i Norge, vil verdensforbruket gå ned, noe han mener ikke vil skje.

– Vi tror den i stedet vil bli produsert et annet sted. Dette er fordi vi ennå ikke har nådd toppen av etterspørselen.

Hansen mener at norsk gass for eksempel kan erstatte britisk kull i energimiksen, og slik sørge for lavere CO2-utslipp.

Motstand på flere hold

Motstanden mot norsk oljevirksomhet brer seg på ulikt vis. I fjor ble det kjent at alle de seks kommunene i Lofoten går i mot eventuell olje- og gassaktivitet i området. I 2010 var det bare Røst kommune som var i mot.

Allerede i juni 2009 var det imidlertid et folkeflertall mot olje- og gassaktivitet i LoVeSe. En undersøkelse foretatt av avisa Lofotposten viste at 54 prosent befolkningen var i mot, bare 22 prosent for.

I tillegg til at de norske miljøorganisasjonene relativt unisont går mot norsk oljeaktivitet i Lofoten og i Barentshavet, er det også dannet en folkeaksjon; Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Miljøpartiet De Grønne går inn for utfasing av norsk olje- og gassvirksomhet innen 15 år.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?