Nytt verktøy for norske bønder: Måling av klimagassutslipp pr liter produsert melk

Tine har sammen med teknologimiljøer utviklet et digitalt verktøy der bonden kan se grafiske fremstillinger av hvor mye klimagasser kuene slipper ut igjennom året.

Bonden får ved bruk av det nye verktøyet rett og slett vite hva klimagassutslippet per liter produsert melk på gården er.

Hensikten er å gjøre det enklere å iverksette effektfulle tiltak for å redusere utslippene og dermed gjøre produksjonen enda mer klimavennlig.

Harald Volden (Foto: Tine)

– Da kan bonden også iverksette effektfulle tiltak, enten det dreier seg om sammensetning av fôr eller å gjennomføre slåtten på tidspunkter hvor graset er mindre fiberrikt. Dette påvirker igjen metanproduksjonen og utslippene. Dette er bare noen eksempler, sier professor og fagsjef i Tine, Harald Volden.

Tine hevder at den norske kua er klimaeffektiv i internasjonal målestokk fordi den brukes både til kjøtt- og melkeproduksjon. Klimagassutslippene per liter melk er under halvparten av det internasjonale snittet (litt over 1 CO2 ekvivalent sammenlignet med 2,6 internasjonalt), opplyser selskapet.

Friske kyr slipper ut mindre klimagasser

Man mener at tiltak på helsesiden også vil kunne redusere klimagassutslippene. Tine viser til en rapport fra den britiske landbruksorganisasjonen ADAS, der det er funnet at syke kyr har opptil 25 prosent høyere klimagassutslipp enn friske kyr. Implisitt i dette er at god oppfølging av hvert enkelt dyr vil slå positivt ut i regnskapet.

Målet for landbrukssektoren er å kutte utslippene med 20 prosent fram mot 2030.

– Det nye verktøyet for å kartlegge klimagassutslippene til kua er ett av mange virkemidler for å komme dit, sier Harald Volden.

Tine opplyser at tallmaterialet inngår i en større klimakalkulator i regi av prosjektet «Klimasmart landbruk» til Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri.


 

- Annonse -