Globale storkonsern lover å jobbe mot avskoging

- Annonse -

I London har 23 globale selskaper signert en erklæring med løfte om å jobbe for «avskogingsfrie forsyningskjeder».

Slik skal man forsøke å hindre videre ødeleggelse av de store skogområdene i Brasil som kalles cerradoen.

London-møtet handler om hvordan næringsliv og myndigheter kan intensivere arbeidet mot avskoging også andre steder i verden, ikke minst i de store regnskogene, skriver Klima- og

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Prins Charles på London-møtet (Foto: KLD)

miljødepartementet.

– Dette er svært verdifullt og svært interessant. Verdifullt, fordi cerradoen har en enorm betydning for klimaet, for regn- og værforhold i hele Brasil, og for et unikt mangfold av dyre- og plantearter. Interessant, fordi dette er nok et eksempel på at businessverden tar ansvar og viser vei i kampen for planeten og kommende generasjoners levekår, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Nestlé, McDonalds – og Norgesgruppen

Departementet hans opplyser at blant selskapene som stiller seg bak lovnaden er Unilever og Nestlé, Walmart, IKEA, L’Oreal, McDonalds, de britiske storkjedene Marks & Spencer og Tesco og den franske matvarekjeden Carrefour. Norge er representert ved Norgesgruppen. Verter for møtet Prins Charles’ organisasjon International Sustainability Unit sammen med topplederen i Unilever, Paul Polman.

Uten reduksjon og stans i avskoging vil det være umulig å nå målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. For å forstå skogens viktighet for klima kan man se for seg en gigantisk svamp som suger til seg og holder på klimagassene vi mennesker produserer. (KLD)

Brasils cerrado er større enn England, Frankrike, Tyskland og Spania til sammen. Ifølge initiativtagerne er disse grøderike områdene hjem for 1/20 av alle arter som finnes i hele verden, blant annet 800 fuglearter og 11 000 plantearter. Nesten halvparten av disse planteartene finnes bare på den brasilianske cerradoen.

– De fleste tenker nok på Amazonas når vi snakker om skoger i Brasil, men i tillegg har Brasil altså cerradoen. Dette svære området er også et gigantisk karbonlager. Cerradoen fanger CO2-utslippene våre og hindrer dem i å nå atmosfæren på samme måte som regnskogen, sier Helgesen.

Soyamoratoriet

Det såkalte soyamoratoriet fra 2006 beskrives som en viktig årsak til at Brasil har klart å redusere avskogingen i Amazonas de siste ti årene. Moratoriet er en avtale mellom næringslivsaktører som er støttet av myndigheter og organisasjoner som Greenpeace.

– Soyamoratoriet er en viktig årsak til at avskogingen i Amazonas har gått ned. Nå håper jeg at dagens erklæring om avskogingsfrie forsyningskjeder vil hindre videre ødeleggelser også på cerradoen og at presset fra kvegdrift og soyaproduksjon dempes. Dette vil være gjøre det lettere for Brasil å oppnå landets ambisiøse klimamål, sier Vidar Helgesen.

Dette innebærer forpliktelsene

Selskapene det gjelder kommer imidlertid ikke til å avstå fra å handle råvarer fra cerrado-områdene, etter at de har undertegnet London-avtalen. Rent praktisk innebærer forpliktelsene at de som produserer soya og kjøtt må la være å fortrenge mer urørt og intakt vegetasjon, og ikke selge eller kjøpe soya dersom denne er produsert på en måte som ødelegger regnskogen.

Dette kan – skriver KLD – gjøres ved å ta i bruk allerede avskoget og «ledig» land, samt å finne mer intensive jordbruksmetoder som gir større avlinger. Det vises til at Brasil har økt sin jordbruksproduksjon parallelt med at de har redusert avskogingen i Amazonas.


Hovedfoto: Wikimedia Commons / NASA

- Annonse -