Polen må stanse urskoghogst – EU truer med dagbøter

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Minst 100.000 euro pr dag vil boten bli, dersom ikke landet føyer seg og innstiller hogsten i den vernede Bialowieza-skogen, som ligger i grensetraktene mellom Polen og Hviterussland.

Denne skogen er en av de siste urskogene i Europa som er relativt uberørt, og som hører til restene av de store skogene som tidligere dekket mye av det europeiske lavlandet. Her lever europeisk bison, sumpskilpadder og en rekke plantearter som har dødd ut andre steder. Det skal være 250 fuglearter og 59 pattedyrarter i Bialowieza-skogen.

Deler av skogen i Polen er vernet i utgangspunktet og er erklært som et av UNESCOs verdensarvsteder.

Polen skal ha økt tømmerhogsten kraftig i deler av Białowieża-skogen i 2016, og har oppgitt bekjempelse av barkebiller og fare for skogbrann som begrunnelse. Ifølge EUs lovverk er det et generelt forbud mot å felle trær som er 100 år gamle eller mer.

Har fått frist på 15 dager

EU-kommisjonen har brakt saken inn for EU-domstolen, som i sin tur har varslet innkreving av dagbøter. Polen har strittet i mot EUs pålegg, og i april fikk landet 30 dager på seg til å stanse hogsten i skogen, noe som ikke skjedde. Et nytt varsel ble sendt i juli måned.

kunngjøringen fra EU som kom mandag heter det at all hogst må innstilles, bortsett fra den som er nødvendig av sikkerhetshensyn. Polen har fått en frist på 15 dager til å dokumentere at hogsten er redusert.

Intern strid

Polens miljøvernminister Jan Szyszko, som har vært i konflikt med miljøvernere om hogsten i Bialowiza, gav i forrige uke direktøren for nasjonalparken i Bialowiza, Olimpia Pabian, sparken, melder den polske avisen Fakt. Pabian har hatt stillingen bare siden mai i år, og skal ikke ha støttet hogsten.


Foto: Fra Bialowiza-skogen, europeisk bison (Flickr/Frank Vassen)

- Annonse -