Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: eu

Gullfaks A.
Net Zero Industry Act (NZIA) heter forordningen som skal skyte fart i det grønne skiftet i Europa. Den blir etter alle solemerker vedtatt i EUs ministerråd mandag. Hensikten er å sikre større konkurransekraft og at mer industri- og teknologiutvikling skjer på hjemmebane. Europas grønne bedrifter skal ikke lenger fristes til å...
Extinction Rebellion i Brüssel.
"Det faktum at nasjonale myndigheter subsidierer fossilt brensel er beslektet med en forbrytelse mot menneskeheten."
Forskere ved NIBIO håper på en oppmykning av loven for å kunne ta i bruk CRISPR for å løse utfordringer blant annet knyttet til jordbruk, matsikkerhet og klima.
Donald Trump, fotgrafert av Gage Skidmore. CC BY-SA 4.0 Deed | Attribution-ShareAlike 4.0 International.
Demokrati, klima, handel, NATO og Ukraina er temaer som det knytter seg uro til dersom Trump skulle bli president i USA igjen.
Protest mot gruvedrift på havbunnen utenfor Stortinget.
Representanter fra blant annet Greenpeace, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Spire, Natur og Ungdom og den internasjonale organisasjonen Avaaz var til stede utenfor Stortinget.
" ... kanskje er tiden moden for et fornyet fokus på igjen å lære å leve med ulv."
Med en forlengelse av dagens utvikling og forvaltningspraksis vil Danmarks ulvebestand snart kunne bli større enn Norges.
EU-kommisjonens vurdering er at det gjøres for lite på de fleste områdene.
Norge alene kan redusere bruken av denne typen engangsplast med 1,9 milliarder enheter eller om lag 3 600 tonn i året.
Fra Martin Linge plattformen i Nordsjøen produserer Equinor både olje og gass. Foto: Equinor.
– Vi kan ikke investere i et marked som vil forsvinne. Her gir Europa klar beskjed, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet til NTB.