Forskere justerer tallene for global oppvarming: Det blir enda varmere

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

(Reuters) Temperaturøkningen innen utløpet av dette århundret kan bli opptil 0,5 grader høyere enn det som tidligere har vært beregnet.

Resultatene har kommet fram etter at forskere har gransket på nytt de vitenskapelige modellene som viser hvordan klimasystemene virker.

En professor i meteorologi, William Collins fra universitetet i Reading i England, har ifølge Reuters skrevet dette om de nye funnene:

– Nå er vi enda sikrere på hvordan klimaet blir i framtiden, men de dårlige nyhetene er at det vil bli varmere enn vi har trodd.

Collins har ikke deltatt i den aktuelle forskningen, men det har Patrick Brown og Ken Caldeira fra Carnegie Institution for Science.

– Funnene våre peker i retning av at dersom man skal oppnå en gitt stabilisering av den globale temperaturen, vil det kreve større utslippsreduksjoner enn det som tidligere har vært beregnet, skriver Brown og Caldeira i tidsskriftet Nature.

FN har sagt at de utslippsbegrensningene som verdens land hittil har forpliktet seg til, er for svake til at målene i Parisavtalen kan nås. Pr nå styrer vi mot en oppvarming på over 3 grader.

De nye opplysningene som framkommer nå går motsatt vei av nyheten som kom i september, hvor man mente at vi har litt mer tid på oss til å få ned utslippene, enn hva som tidligere har vært antatt.


- Annonse -