- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Påstanden kommer blant annet ut fra analyser som er gjort på satsingen på biodrivstoff i sentrale markeder som EU, USA, Kina, Indonesia og luftfartsindustrien, samt Norge.

Advarslene i denne rapporten kommer på et tidspunkt hvor den norske regjeringen i den ferske regjeringsplattformen har foreslått å øke andelen biodrivstoff i veitransporten fra dagens 20 prosent til 40 prosent innen 2030.

Dr. Chris Malins – ifølge Regnskogfondet en av verdens ledende eksperter på biodrivstoff – skriver at 10,7 millioner tonn palmeolje i verden i dag går til biodrivstoff. Det er knappe 20 prosent av verdens totale produksjon av palmeolje. Etterspørselen vil øke til 67 millioner tonn innen 2030, om det ikke settes inn tiltak for å begrense palmeoljebruken, er anslaget.

Elvestuen: – Klar over dilemmaene

I Norge er innslaget av biodrivstoff av den nye klima- og miljøministeren, Ola Elvestuen (V), sett på som en nødvendighet i klimapolitikken.

– Biodrivstoff er nødvendig for å få ned klimagassutslippene på kort og mellomlang sikt, men vi er klar over og forholder oss til dilemmaene. Derfor må miljøkravene til biodrivstoff bli bedre, sa Elvestuen nylig i et intervju med NTB, ifølge Bistandsaktuelt.

For å få en mer klimavennlig transportsektor er dette sett på som et av flere tiltak, ifølge Elvestuen. Et uttalt mål er å produsere mer av det som kalles avansert biodrivstoff, framstilt av avfall og trevirke.

– Kan føre til avskogingsareal like stort som Nederland

Men rapporten til Regnskogfondet konkluderer med at det vil føre til katastrofal ødeleggelse av regnskogene sørøst i Asia, om utviklingen får fortsette. Etterspørselsveksten vil kunne bety at et område på størrelse med Nederland må avskoges for å få plass til å etablere nye plantasjer, heter det. I så fall vil følgen være at 7 milliarder tonn CO2 blir sluppet ut i løpet av en tyveårsperiode, på grunn av avskoging og ødeleggelse av torvmyrer. Det er mer enn USAs samlede utslipp i et helt år.

– Biodrivstoffpolitikken rundt om i verden fører til avskoging og økte klimautslipp. Den er en sosial og miljømessig katastrofe, sier Nils Hermann Ranum, som leder Regnskogfondets policyavdeling.

Anbefalingen fra rapportens forfatter, Chris Malins, er slik:

– Bruken av biodrivstoff basert på palmeolje bør reduseres og ideelt sett fases fullstendig ut. Det er på tide å lukke et kapittel i fornybarsatsingen som i særdeleshet ikke har levd opp til målet om å sørge for reduksjon i klimautslippene, skriver han.

Nils Hermann Ranum mener palmeolje ikke er egnet som drivstoff for biler, og vil at EU og resten av verden umiddelbart må sette i verk tiltak for å fase ut biodrivstoff basert på palmeolje.

Mener regjeringsplattformen forplikter til tiltak

Regjeringsplattformens formulering om at «nasjonale tiltak skal ikke bidra til flytting av utslipp eller til å øke globale utslipp», i realiteten pålegger regjeringen å stanse bruk av palmeoljedrivstoff, ifølge Ranum.

Ifølge Regnskogfondet økte bruken av biodrivstoff i Norge i 2016, og utgjorde da minst 10 prosent av drivstofforbruket, mer enn kravet fra myndighetene.

Mye av økningen kom av mer bruk av palmeoljebasert biodrivstoff, skriver Regnskogfondet.


Ill.foto: Palmeoljeplantasje i regnskog på Borneo, Indonesia (Foto: Flickr / Glenn Hurowitz)

- Annonse -