Kronprins Haakon åpnet konferansen mot havsøppel onsdag (Foto: Terje Lind Bjørsvik)

Havsøppel er i fokus når Hold Norge Rent har samlet et topptungt panel som innledere på årets HNR-konferanse. Også gjester fra nordiske land og Oslos ordfører Marianne Borgen står på talelisten.

Kronprinsen fortalte i innledningen at familiens strandturer alltid blir innledet med en ryddesjau, og at det er kronprinsessen som er pådriver.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) la vekt på hvor tydelig det har blitt det siste året at mikroplasten og den marine forsøplingen er en av de største forurensningstruslene.

– De nordiske landene kan gjøre en større påvirkning internasjonalt når de jobber sammen mot marin forsøpling, sa han.

Merking av fiskeutstyr var et av virkemidlene han trakk fram. Men de største nasjonale mikroplastkildene er bildekkslitasje og spredning av granulat fra kunstgressbaner, mente Elvestuen.

– Her kommer det en forskrift fra Miljødirektoratet som regulerer bruken av granulat, sa klima- og miljøministeren.

– Viktig med folkelig engasjement

Om nordområdene sa Elvestuen:

– Det gjør inntrykk når forskere sliter med å finne uttrykk for å sette ord på hvor stor konsentrasjonen av mikroplast i polområdene og havisen er.

Han fremhevet også hvor viktig det folkelige engasjementet er, som har vokst betraktelig etter medieoppslag med hvaler og fugler med magen full av plast.

– Det må oppleves som viktig at hver enkelt gjør sin jobb. Vi må ta en lederrolle internasjonalt.

Lan Marie Berg hedrer årets Gullklype-vinner (Foto: Terje Lind Bjørsvik)

Gullklypa til Per-Erik Schulze

Per-Erik Schulze ble årets Gullklypa-vinner på Hold Norge Rent-konferansen.

– Marinbiologen fra Naturvernforbundet får årets pris i arbeidet mot marin forsøpling, spesielt innsatsen for å tilrettelegge for og aktivere til frivillig rydding i Grenlandsområdet, sa Lan Marie Berg, som delte ut prisen onsdag formiddag.

Gullklypa er en utmerkelse som kommer både fra fagmiljøet og de frivillige organisasjonene som jobber både vitenskapelig, praktisk og politisk / organisatorisk med havforurensningen. Konferansen blir støttet både av offentlige institusjoner og avfallsbransjen.

Les mer om mikroplast i sigarettsneiper her

- Annonse -