Denne hvalarten kan veie nærmere 100 tonn og bli 18 meter lang (hunnen). Den antas allerede å være utryddet fra nordøstatlantiske områder, og den lille restbestanden er sterkt truet.


Alvoret understrekes av at det i vinter ikke er registrert en eneste ny fødsel i den minkende bestanden langs USAs østkyst, ifølge The Guardian. Det antas å være bare omlag 430 individer igjen av Nordkaper, eller nordatlantisk retthval, som den også kalles, og av disse bare 100 hunndyr.

Observert i Troms

Den har tradisjonelt hatt tilhold i tempererte havområder langs kystene av Europa, fra Biscayabukta i sør til Nordland i nord. Men den har ikke hatt Nordsjøen og Østersjøen som leveområde. Et streifdyr ble i 1999 observert så langt nord som Kvænangen i Troms.

Den viktigste føden for Nordkaper er små krepsdyr. Langs Nord-Amerikas østkyst finnes hvalen fra Florida til Newfoundland, og Nordkaper er populær som objekt for hvalsafarier. På begynnelsen av 1900-tallet ble den jaktet i stor skala, og det førte til sterk nedgang i bestanden. Den ble enkel for hvalfangerne å ta fordi den flyter når den drepes. Hvalfangsten stoppet i 1935.

Fiskeutsyr fra hummerfangst dreper

I dag er det ofte liner fra hummerfangst som skaper død i Nordkaper-bestanden.

I januar ble en 10 år gammel hunn funnet død utenfor kysten av Virginia, viklet inn i plastliner. I hele fjor ble det registrert 18 slike prematurt døde. Ifølge forskere som The Guardian refererer til regner man at 82 % av de prematurt døde skyldes innvikling i fiskeliner. I tillegg drepes noen dyr fra kollisjoner med skipsfart.

Eksperter mener at det eneste som kan redde hvalarten fra utryddelse nå, er menneskelig inngripen. Marineøkologen Mark Baumgartner mener at Nordkaperen i praksis vil være utryddet i 2040 om ikke noe blir gjort.

– Med den hastigheten som vi tar livet av dem på nå, vil de 100 hunndyrene være borte i løpet av 20 år, sier Baumgartner til The Guardian.

Se video fra Nature Documentaries:

North Atlantic Right Whale (Eubalaena glacialis) from Nature Documentaries on Vimeo.


Hovedfoto: Wikipedia

-Annonse-

 

- Annonse -