Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

De første frøuttakene fra Svalbard-hvelvet er gjort. Nå skal 100 friske millioner trygge anlegget

Inngangen til frøhvelvet på Svalbard (Foto: Landbr. - og matdep. / Flickr / Riccardo Gangale)

De tekniske utbedringene som skal gjennomføres er ledd i en langsiktig plan for å trygge frøhvelvet ytterligere og for fremtiden. Regjeringen foreslår nå en oppstartsbevilgning på 100 millioner i 2018.


I 2016 ble det oppdaget vannlekkasjer inn i hvelvet som en følge av tining av permafrost på stedet.

I disse dager pågår en 10-års jubileumsmarkering for hvelvet, i Longyearbyen. Samtidig avvikles toppmøtet «Seed Vault Summit», der partnere og depositører fra hele verden samles.

Ny adkomsttunnel

Utbyggingen som er planlagt består blant annet i bygging av ny adkomstunnel i betong, et servicebygg for å flytte nødstrøms- og kjøleaggregater og annet elektrisk utstyr som avgir varme ut av tunnelen.

− Utbedringsarbeidene som vi nå forhåpentligvis setter i gang i løpet av kort tid, skal sørge for at Svalbard Globale frøhvelv også i fremtiden kan tilby verdens genbanker en sikker lagringsplass. Det er en stor og betydningsfull oppgave å ta vare på alt genetisk materiale som er viktig for den globale matsikkerheten, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Fra arbeid inne i frøhvelvet (Foto: Flickr / Riccardo Gangale)

Første uttak av frø er gjort

I går, mandag, ble drøyt 76 000 nye frøprøver båret inn i Svalbard Globale frøhvelv for langtidslagring, med opprinnelse fra 23 internasjonale genbanker. Dermed rommer hvelvet nå over 1 million frøprøver fra genbanker over hele verden.

− I 2017 fikk vi en bekreftelse på den viktige rollen frøhvelvet har. Da ble det for første gang sendt frø tilbake til frøhvelvet på Svalbard. Det internasjonale forskningssenteret ICARDA, som tidligere opererte fra Aleppo i Syria, sendte da tilbake frø som var oppformert etter at de hadde hentet ut sine frø fra Svalbard i 2015. Det viser at frøhvelvet er en verdensomspennende forsikring for matforsyningen til fremtidige generasjoner, sier Jon Georg Dale.

Minister Jon Georg Dale med det internasjonale rådgivende panelet for Svalbard Globale frøhvelv. Panelet skal gi råd i forbindelse med daglig drift og aktiviteter for frøhvelvet. Panelet består av representanter for genbanker og andre interessenter. Fra Norge deltar Kristin Børresen fra Graminor. (Foto: Regjeringen.no / Sara Landqvist/NordGen)

-Annonse-

- Annonse -
Vil du annonsere her?