- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

I fjor ble 119.000 tonn elektronisk avfall innsamlet i Norge og omgjort til verdifulle råvarer.


Tilsammen samlet returselskapene inn 143 000 tonn elektrisk og elektronisk (EE) avfall i 2017, opplyser Norsirk, som er landsdekkende produsentansvarsordning i Norge. 83 prosent av avfallet ble til ny råvare. Likevel er dette bare halvparten av mengden med EE-produkter som ble satt i markedet i 2017, 287.000 tonn.

Norge er det landet i verden som genererer mest EE-avfall pr person, 28,5 kg i året.

EE-avfall inneholder verdifulle metaller som gull, sølv, kobber, jern og aluminium. Ifølge Norsirk vurderer FN at EE-avfallet som kastes rundt om i verden hvert år er verdt 550 milliarder kroner – eller omtrent et halvt norsk statsbudsjett. Gevinsten på innsamling av EE-avfall ligger på flere plan: Potensielt skadelig avfall tas hånd om på en sikker måte, mindre ressursbruk i å få tak i råvarene på denne måten, kontra gruvedrift, og det blir mindre miljøbelasting ved mindre grad av gruveutvinning.

– I verdenstoppen, men Norge er ikke et foregangsland ennå

Gruvevirksomheten i byområdene reduserer energibruk og klimagassutslipp. Å hente ut ett tonn med kobber fra bakken krever syv ganger så mye energi som å resirkulere ett tonn kobber fra avfallet, ifølge Norsirk.

– Nordmenn gjør en kjempeinnsats med å levere EE-avfall hvert år. Innsatsen hindrer forurensing av naturen, reduserer ressursbruken og har også stor økonomisk verdi fordi råvarene selges og brukes på nytt. Norge ligger i verdenstoppen når det kommer til innsamling og resirkulering av EE-avfall. Men vi har fortsatt et stykke å gå for å bli et foregangsland på sirkulær økonomi, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT Norge.

Denne målsetningen ligger inne i den nyeste regjeringsplattformen.

De 119 000 tonnene med resirkulerte materialer selges på råvarebørser over hele verden. Velfungerende komponenter selges til bedrifter og gjenbrukes i nye produkter.

— En mikroprosessor er et godt eksempel. Den finnes i mobiltelefoner, datamaskiner – til og med i rulletrapper. Metallet er verdt ti kroner når mikroprosessoren smeltes om, men kan være verdt opptil 900 kroner når den gjenbrukes. For oss er byene de nye gruvene, sier Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk.

Sparer CO2-utslipp også

Forskningsinstituttet Østfoldforskning har gjennomført en livsløpsanalyse og beregnet den totale besparelsen i klimagassutslipp som returordningen for EE-avfall bidrar til.

— I 2017 bidro resirkulering og gjenbruk av EE-avfall til at 120 000 tonn CO2 ikke ble sluppet ut. Det tilsvarer utslippet fra 46 millioner liter fossilt drivstoff, eller forbruket til over 23 000 personbiler i ett år, sier Ervik.

EU-krav: Norge må samle inn mer

Ny lovgivning fra EU krever at landene må samle inn 65 prosent av varene som settes på markedet. Stortinget besluttet i februar at Norge skal knytte seg til EUs ambisjoner. Det betyr at Norge må samle inn 43 000 tonn mer EE-avfall hvert år fra 2019.

— Politikerne setter høye ambisjoner på vegne av folket, og så må vi som privatpersoner og næringsliv finne løsningene. For å få til målsettingen er vi helt avhengig av at nordmenn blir enda flinkere til å levere inn utdaterte produkter så ressursene kan gå i omløp, sier Austlid.

Slik kan du bidra til at vi får inn enda mer EE-avfall:

  1. Gå på gruvejakt i skuffer og skap hjemme
  2. Selg brukbare produkter på plattformer som Finn, Tise, Shpock, LetGo eller liknende
  3. Lever ubrukbare produkter til nærmeste kommunale mottak eller returpunkt i butikk

Norsirk oppfordrer butikker og bedrifter til å bidra på denne måten:

  1. Oppfordre kundene til å levere gamle produkter når de kjøper nytt
  2. Gjør levering av avfall i butikk enklere for kundene
  3. Fortell kundene at over 80 prosent av EE-avfallet blir omgjort til nye råvarer eller gjenbrukt
  4. Finn ut hvor mye avfallet ditt er verdt og sørg for at din bedrift får ta del i verdien av ressursene

 

- Annonse -