Foto: Birgitte Haneide/Ruter

Transportselskapet Ruter i Oslo og Akershus har bestemt at 250 busser på Romerike skal gå på biodiesel importert fra utlandet, istedenfor mer klimavennlig og lokalt produsert biogass.

Administrerende direktør i Avfall Norge, Nancy Strand, reagerer kraftig på dette.

Nancy Strand, adm. dir. i Avfall Norge (Foto: Avfall Norge)

– Stortinget og regjeringen har denne våren brukt mye energi på å legge til rette for økt produksjon av biogass. Da er det håpløst når lokale myndigheter og kommuner ikke sørger for at det stilles strengere krav om å bruke biogass i kollektivtransporten. Undergravingen er med å true hele satsningen på biogass som Stortinget har vedtatt, uttaler Strand i et innlegg på bransjeorganisasjonens nettsider.

Også andre steder i Norge er det besluttet å bruke biodiesel framfor biogass, melder Avfall Norge.

På Romerike biogassanlegg kan det ifølge Avfall Norge årlig produseres 4,5 millioner liter flytende biogass. Biogass framstilles fra kilder – gjerne lokale – som matavfall, avfall fra havbruk, landbruk og slam fra avløp. Kapasiteten på Romerike skal kunne erstatte 4,5 millioner liter diesel.

Ruter har valgt å kjøpe biodiesel fra utlandet til sine 250 busser på Romerike. Råstoffene for denne dieseltypen kan være palmeolje, raps og soya. Australia og Indonesia er blant produsentlandene. I sitt anbud har Ruter fremsatt krav om at biodieselen ikke skal inneholde palmeolje, men har forøvrig ikke krevd sertifisering på bærekraft og fornybarhet.

– Løsningen med biogass ble med til siste forhandlingsrunde i tre av ruteområdene, men til slutt var det biodieselbussene som vant, når både pris og kvalitet inngikk i vurderingen. I tillegg kommer det elbusser i to av de seks kontraktene, sier kommunikasjonsrådgiver Cathrine Myhren til NRK.

«Et spark til innbyggerne»

– Oslo og Akershus har investert i flere biogassanlegg som skal omdanne matavfall til bærekraftig drivstoff for busser. Dette ført til økning renovasjonsgebyret vi alle betaler. Når det viser seg at kommunens og fylkeskommunens eget busselskap bevisst velger bort drivstoffet er det ikke bare dårlig for klima og utviklingen av lokalprodusert, bærekraftig drivstoff. Det er også et spark til dem som betaler regningen; innbyggerne, fortsetter Nancy Strand.

Avfall Norge oppfatter utviklingen «som uklare og undergravende signaler fra lokale bestillere i kollektivtransporten».

– Nå er situasjonen så alvorlig at planer om å produsere drivstoff av biogassen på VEAS, Norges største biogassanlegg for kloakkslam fra Oslo, Bærum og Asker, blir utsatt, sier Nancy Strand.

Hun mener at anbud på kollektivtransport må få tydelige signaler om å følge føringene fra Stortinget og Nasjonal transportplan, om å prioritere biogass framfor annet biodrivstoff.

Ruter er bedt om redegjørelse

Ifølge NRK er også Oslo kommune undrende til Ruters prioriteringer.

– Lokalprodusert biogass er bedre enn biodiesel. Vi som eiere har bedt om en redegjørelse fra Ruter om hvordan de ulike drivstofftypene og teknologiene er vektet i anbudet, sier miljøbyråd, Lan Marie Berg (MDG).

– Sparer miljøet to ganger

I en kronikk i Teknisk Ukeblad i april i fjor summerer Anne Kristin Holen (PHD) og sivilingeniør Knut Olav Furuseth opp biogassfortrinnene slik:

– Ved å samle opp biogassen, kan vi dermed utnytte energien før den slippes ut som CO2. Når vi utnytter metan fra biogass, sparer vi miljøet to ganger: Vi slipper ikke ut metan til atmosfæren og vi sparer fossilt drivstoff. Ved å lage biogass av matavfall, tar vi også vare på viktige ressurser som nitrogen og fosfor.


 

- Annonse -