Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

KLD gjør retrett om vannforskriften – endres ikke likevel

De foreslåtte endringene i vannforskriften og naturmangfoldloven, som ble varslet 5. oktober i fjor, ble møtt av store protester. Det ser ut til å ha hatt en effekt.

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

KLD melder at «Det gjøres ikke endringer i organiseringen av vannforvaltningsarbeidet etter vannforskriften nå.»

En rekke miljøorganisasjoner, mer enn 100 kommuner og de fleste fylkeskommunene, samt organisasjonen Norsk Vann, gikk i mot endringen da forslaget ble sendt ut på høring tidligere i år.

Norsk Vann skrev blant annet at

… «dagens organisering […] har vært et nybrottsarbeid som har bidratt til å sikre eierskap og lokal forankring av arbeidet. Det er heller ingen av de gjennomførte evalueringene som foreslår å endre organiseringen av vannforvaltnings-arbeidet, eller å fjerne tilknytningen av vannforskriften til plan- og bygningsloven.

Norsk Vann stiller seg derfor undrende til at departementet nå foreslår å endre dette, bare ett år etter at planene er vedtatt, og uten at konsekvensene av de foreslåtte endringene er utredet.»

Energibransjen fikk det ikke som de ville

SABIMA, som er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge, sto ved generalsekretær Christian Steen fram med sterk kritikk av forslaget.

Steen pekte på energibransjen som det han mente var en sentral bakspiller for å få endret vannforskriften.

– Konkret betyr lovforslaget at kommunene og fylkeskommunene får en mindre rolle i vannforvaltningen. Staten overtar forvaltning for å unngå krav på vann i tørrlagte elver. Endringene er rett og slett en bestilling fra energibransjen for at de kunne fortsette å drive vannkraft på en måte som ødelegger unødvendig mye natur, sa Steen.

Påstanden om bestilling ble avvist av Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi i Energi Norge, og hun forsvarte endringsforslaget.

– Forslaget fra KLD gir gode muligheter for betydelig forenkling, sammenliknet med forrige planrunde hvor det var stor forvirring, mange parallelle prosesser, lite helhetsvurdering og manglende kunnskapsbasert avveiing av ulike hensyn, sa Hjørnegård.

LES OGSÅ: Kraftig motstand mot ny vannforskrift: «En bestilt gavepakke til energibransjen»

Grunngir ikke beslutningen

Nå ser det ut til de som har protestert har vunnet i alle fall en foreløpig seier, selv om meldingen fra Klima- og miljødepartementet ikke inneholder noen nærmere begrunnelse for beslutningen.

– Vi har besluttet å ikke gjennomføre disse endringene nå, er beskjeden fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen (bildet).

Han sier at regjeringen vil legge til rette for at det videre arbeidet med andre  planperiode kommer godt i gang over sommeren.

– Uansett organisering er det viktig med gjennomføring av miljøforbedrende tiltak. Det er bra at Miljødirektoratet i år har gitt 18 millioner kroner i tilskudd til 87 tiltak for å bedre vannmiljøet, sier Elvestuen.


Foto: KLD

- Annonse -