Grunngir ikke beslutningen

Nå ser det ut til de som har protestert har vunnet i alle fall en foreløpig seier, selv om meldingen fra Klima- og miljødepartementet ikke inneholder noen nærmere begrunnelse for beslutningen.

– Vi har besluttet å ikke gjennomføre disse endringene nå, er beskjeden fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen (bildet).

Han sier at regjeringen vil legge til rette for at det videre arbeidet med andre  planperiode kommer godt i gang over sommeren.

– Uansett organisering er det viktig med gjennomføring av miljøforbedrende tiltak. Det er bra at Miljødirektoratet i år har gitt 18 millioner kroner i tilskudd til 87 tiltak for å bedre vannmiljøet, sier Elvestuen.


Foto: KLD