Parlamentet, Rep. of Ireland

Den nye loven ble enstemmig vedtatt i det lavere kammeret i nasjonalforsamlingen denne uken. «Så fort som mulig» blir tolket ut som en tidsramme på fem år.

Det er ventet at loven vil bli vedtatt i det andre kammeret også, og at den trer i kraft innen utgangen av året, skriver The Guardian.

Avisen sammenholder Irlands vedtak for sitt fond, som er på 8 mrd BP, med Norges bestemmelse om at vårt oljefond bare delvis skal holde sine investeringer unna fossilindustrien.

Følger Norge etter i høst?

Det norske oljefondet er verdens største pensjonsfond, med en dagsverdi på nærmere 8.400 mrd norske kroner. I retningslinjene heter det at det ikke skal investeres i selskaper hvor kull representerer mer enn 30 prosent av inntektene, og ikke i selskaper som baserer mer enn 30 prosent av virksomheten på kull.

Det norske oljefondet har i dag ingen begrensninger på investeringer i gass og olje, men Norges Bank ba i november 2017 Finansdepartementet om en slik regel. Begrunnelsen var ikke miljørelatert, men ble gjort ut fra hensyn til finansiell risiko.

Regjeringen har foreløpig ikke besvart Norges Banks henstilling, men ifølge E24 kan det komme et svar i løpet av høsten.


Fotocollage: Naturpress/Wikimedia Commons

- Annonse -
Vil du annonsere her?