Tom Sanzillo (Foto: Wikimedia Commons).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Finansminister Siv Jensen nedsatte utvalget i februar, og har vært ledet av Øystein Thøgersen, professor ved Norges Handelshøyskole.

Mandatet til utvalget var å vurdere hvor sårbar norsk økonomi er for et varig fall i oljeinntektene, og hva effekten ville være av et utsalg. Norges Bank lanserte i fjor høst forslaget om å la oljefondet selge seg ut av olje- og gassinvesteringene sine. Det norske Oljefondet er største investor i flere av verdens store oljeselskaper. Oljefondet eier eksempelvis 2,19 prosent i Shell og 2,17 prosent i BP (2017).

Rådet til utvalget er å beholde olje- og gassinvesteringene.

– Å selge energiaksjene i Statens pensjonsfond utland (SPU) er ikke en effektiv forsikring mot lavere oljepris i fremtiden. Energiaksjene i fondet gir bare et marginalt bidrag til nasjonens oljeprisrisiko, uttaler utvalgsleder Øystein Thøgersen.

Verdien av det norske Oljefondet – verdens største i sitt slag – er i skrivende stund 8.629 milliarder norske kroner.

Mener det er feilslått ikke å selge seg ut av olje og gass

Hvordan fondet forvaltes går således ikke upåaktet hen ellers i verden, og Tom Sanzillo, finansdirektør i den amerikanske energitenketanken IEEFA, sier dette i en kommentar:

– Denne anbefalingen vil vise seg å være feilslått, og den norske regjeringen vil bli tvunget til å endre dette ettersom investeringene i fossil energi vil fortsette å drive globale investorindekser nedover, sammen med den norske økonomien.

Sanzillo (bildet), som uttaler seg til nyhetsbyrået Reuters, har blant annet hatt en ledende administrativ rolle i staten New York, med oppsyn over et pensjonsfond på 156 milliarder USD.

Ifølge Reuters steg aksjene til både Shell og BP fredag, da utvalgets anbefaling ble kjent.


Foto: Wikimedia Commons

- Annonse -