James Tilstone.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Miljøenquête


– Tror du Norge når klimamålene for 2050? (80 til 95 % reduksjon i utslippene, målt mot 1990)

– Min kjennskap til norske forhold er begrenset, men vi har sett mye elbiler her. De får kjøre i kollektivfeltene, hører jeg – og det er en start. Personlig kan jeg ikke forstå hvordan en by som Oslo kan driftes på bare ren energi. Men svaret på spørsmålet er vel at jeg vet ærlig talt ikke.

– Bør Norge bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja?

– Det avhenger av hvor mye olje det er mulig å finne der. Hvis det er en stemning i folket for å gjøre det, ok – hvis ikke, så la det være.

– Hvem fortjener ros for sin innsats for klima og miljø i Storbritannia?

– Hvem som virkelig gjør en forskjell når det gjelder miljøet i Storbritannia vet jeg ikke – bortsett kanskje fra Boris Johnson med syklingen sin!

– Skal vi ha levedyktige flokker av ulv i Norge?

– Hvis bøndene ikke har en beskyttelse for sauene sine, så nei. Men hvis det bare er noen få bønder som rammes av problemet med sau som tas av ulv, så må ulven få leve. 

– Kjører du elbil eller bensin/diesel?

– Jeg har ikke bil, jeg bor i London og trenger ikke. Jeg er veldig grønn!

– Hva var du mest – fornøyd eller bekymret – med årets rekordvarme sommer?

– Jeg er fra Nord-England, så været var for varmt for meg. Men – dette var kun én sommer, og man må ta inn variasjonene som kan inntreffe. Hvis dette skulle bli en ny normal, må man se nærmere på problemet. Det var for varmt!

– Hvordan løser vi miljøproblemet med plast i havet?

– Jeg har sett løsninger der man samler opp havplast i store nett, men først og fremst må folk opplyses om hva som skader miljøet i havet. Utdannelse av folk er viktig.

– På en skala fra 0 til 10, hvordan vil du rangere nåværende regjerings (i Storbritannia, red. anm.) klima- og miljøarbeid?

– Det er vanskelig – for jeg vet ikke hva de gjør. Jeg gir dem 5.

– Om det globale miljøet: Er du A) Pessimist B) Håpefull C) Optimist

– Pessimist.

– Hva er det du er flinkest til selv på miljøfeltet, i dagliglivet?

– Det beste jeg gjør er ikke å eie en bil.


 

- Annonse -