– Vi ønsker å bidra til mer kunnskap som kommunene kan ha nytte av, sier adm. dir. i Kommunalbanken, Kristine Falkgård (Foto: Kommunalbanken).

De tre samarbeidende virksomhetene skal samle og spre kunnskap om kommunenes klimarisiko, med bakgrunn i at klimaendringer også innebærer en økonomisk risiko.

Prosjektet starter nå i august, og i en melding som er publisert skriver Klimastiftelsen at utsiktene til mer ekstremvær betyr at mange kommuner må investere i klimatilpasning. Kommuner som ikke tilpasser arealene sine for klimaendringer kan bli gjort økonomisk ansvarlig den dagen styrtregn og overvann ødelegger eiendom og infrastruktur, heter det.

Faren for feilinvesteringer er stor, påpeker Klimastiftelsen.

– Klimaendringene skjer nå, energiomstillingen er i full gang og mange kommuner ønsker å bidra til å drive sin kommune i tråd med målene i Paris-avtalen. Vi gleder oss til å samarbeide med Kommunalbanken og CICERO om å få frem ny og saklig kunnskap som kan brukes i klimaarbeidet lokalt, sier nestleder i Norsk klimastiftelse, Anne Jortveit, i meldingen.

Samarbeidsprosjektet er vagt tidfestet til å gjelde «de neste årene». CICERO Senter for klimaforskning arbeider nå med å lage rammeverket som skal hjelpe kommunene til å identifisere klimarisikoene slik at disse kan bakes inn i investeringsbeslutningene. Det skal utarbeides en egen håndbok i klimarisiko for den kommunale sektoren, og et redaksjonelt nyhetsbrev om temaet skal publiseres.

– Klimaendringene vil merkes lokalt

– Selv om klimaendringene er globale, vil påvirkningene merkes lokalt. Lokale myndigheters evne til å håndtere klimarisiko både i sitt daglige virke og i sin langsiktige planlegging har mye å si for løsningene som velges og kostnadene som er forbundet med disse, sier CICERO-direktør Kristin Halvorsen.

Administrerende direktør i Kommunalbanken, Kristine Falkgård, mener at feltet er relativt lite belyst fra før.

– Som Kommune-Norges største långiver er vi opptatt av økonomisk bærekraft og risiko i sektoren og at kommunene er bevisste på hvordan klimarelaterte risikofaktorer påvirker dem. Vi ønsker å bidra til mer kunnskap som kommunene kan ha nytte av, sier Falkgård.

I oktober i fjor oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg for vurdering av klimarelaterte risikofaktorer og betydningen det vil ha for norsk økonomi. Utvalget ledes av siviløkonom Martin Skancke, og innstillingen til utvalget skal leveres innen 14. desember i år.


 

- Annonse -