Bård Vegar Solhjell (Foto: WWF Verdens naturfond/ Bente Bakken).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Nattens publisering av FN-rapporten om klima viser at vi må halvere klimautslippene for hvert tiår framover. Klimatiltakene må med andre ord dominere prioriteringene på alle lands budsjetter, og vi må starte nå.

– Det er ingenting i dagens budsjett som tyder på at statsminister Erna Solberg har gitt en slik beskjed til regjeringens medlemmer, sier Solhjell.

WWF Norges Bård Vegar Solhjell savner klimakonsekvens i budsjettforslaget (Foto: WWF)

– Utilstrekkelige utslippskutt

– I budsjettet anslår regjeringen at de norske klimautslippene i 2030 vil være 13 prosent lavere enn nå. Når målet må være å halvere utslippene for hvert tiår, slik dagens rapport fra FNs klimapanel viser, sier det seg selv at den norske klimapolitikken trenger en kraftig oppstramming, sier Solhjell. Det er et gap mellom disse 13 prosentene og de 50 som FN-rapporten fastsetter som helt nødvendig.

Solhjell peker også på at selv om regjeringen nå for første gang rapporterer om klimautslippene i tråd med den nye klimaloven, så lar det seg fortsatt ikke gjøre å konkret måle kuttene opp mot de foreslåtte tiltakene.

– Dette gjør klimapolitikken mye vanskeligere å styre, sier Bård Vegar Solhjell.

Ber Stortinget om å ta ansvar

– Budsjettforslaget fra regjeringen inneholder gode enkelttiltak, som viktig innsats mot plast i havet og oppjustering av bistand til fornybar energi. Men med summen av tiltakene i dette budsjettet styrer vi fortsatt mot mer enn to graders oppvarming, sier WWF-lederen. Det er først og fremst videreføringen av de langsiktige petroleumsinvesteringene som knytter oss til utslippstoppen, med en tredobling av bevilgningene til seismikk for oljeleting i nordområdene som eksempel.

– Helheten i budsjettet står overhodet ikke i forhold til de klimautfordringene vi står overfor, sier han, og oppfordrer Stortinget til å lese IPCC-rapporten nøye, og legge den til grunn for budsjettforhandlingene på Løvebakken.

Skogvernet tynnes, havplastsatsing får ros

WWF følger også Sabima i kritikken av skogsatsingen i budsjettforslaget.
– de foreslåtte bevilgningene holder i realiteten ikke engang følge med prisutviklingen, sier Solhjell, og fortsetter: – Her hjemme foreslår regjeringen faktisk kutt i bevilgningene til skogvern.
– Ett område hvor regjeringen har grunn til å skryte er innsatsen mot plast i havet. Særlig internasjonalt har regjeringen vist at de tar lederskap i et viktig globalt spørsmål. Vi trenger dette lederskapet også på andre områder, sier Solhjell.


 

- Annonse -